Titulinis
Naujienos
2022 - 05 - 05

Lietuvoje sertifikuotas pirmasis nacionalinis kultūros kelias

KPD logo 1-e2fbe5623b218b6a1ba0ddd2fabe3bca.jpg
Kultūros ministerijai patvirtinus Kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašą, 2022 m. pradžioje buvo paskelbtas Kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir sertifikavimo paraiškų priėmimas į šias kategorijas: regioninį Kultūros kelią Lietuvoje, nacionalinį Kultūros kelią Lietuvoje, tarptautinį Kultūros kelią Lietuvoje. Buvo gauta pirmoji paraiška ir balandžio 22 d. įvyko KPD Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo paraiškų vertinimo ekspertų komisijos nuotolinis posėdis.
 
Posėdyje buvo svarstomas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros kelio sertifikavimas. Visi posėdyje  dalyvavę vertinimo ekspertų komisijos nariai balsavo už (pritarė) nustatyti nacionalinį lygmenį ir sertifikuoti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros kelią.  Su balandžio 29 d. protokolu Nr. 16-8 galite susipažinti čia.
 
KPD direktorius Vidmantas Bezaras gegužės 5 d. pasirašė įsakymą Dėl kultūros kelio Lietuvoje sertifikato išdavimo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros keliui. Lietuvos muziejų asociacijai gegužės 5 d. išduotas sertifikatas galioja trejus metus. Su įsakymu galite susipažinti čia.
 
***
Kultūros keliai – tai kultūros, švietimo paveldo ir turistinio bendradarbiavimo projektas, kuriuo siekiama sukurti ir populiarinti atskirą ar kelis maršrutus, kurie būtų grindžiami istoriniu keliu, kultūros koncepcija, pasaulinės svarbos asmenybe ar reiškiniu ir kurie būtų reikšmingi puoselėjant supratimą ir pagarbą bendroms europinėms vertybėms.
Kultūros kelių vystymu siekiama aktualizuoti kultūros paveldą, į atmintį grąžinti svarbius istorinius įvykius, išskirtines, pėdsaką istorijoje palikusias asmenybes, didinti galimybes susipažinti su kultūros paveldu, kurti aukštos kokybės kultūros produktus, sudaryti sąlygas jais naudotis, sudominti ir įtraukti vietos bendruomenes, skatinti skirtingų sektorių tarpusavio sinergiją, pritraukti lankytojų, puoselėti vietovių tapatybę ir pasididžiavimą jomis.
 
Kultūros kelių kūrimas ir populiarinimas Lietuvoje prisideda ir prie šalies žinomumo, kultūrinės, edukacinės, socialinės, ekonominės vertės kūrimo, turizmo plėtros ir regioninio identiteto ugdymo, tvarios vietovės plėtros.
Tikimasi, kad Kultūros kelių sertifikavimas paskatins kultūros kelių operatorius efektyviau ir tvariau vystyti kultūros kelius. Sertifikatas suteiks daugiau galimybių kultūros kelių operatoriams dalyvauti įvairiose valstybinėse programose, skirtose skatinti turizmą, kultūros paveldo išsaugojimą ir įveiklinimą, bendruomenių užimtumą, gyventojų verslumą.
Kultūros keliai yra vienas esminių kultūrinio turizmo plėtojimo būdų. Jie apima keliavimą siekiant pažinti kultūrinę aplinką (nuo architektūros ir kraštovaizdžio iki nematerialaus kultūros paveldo), asmenis, įvykius, kultūros renginius, vaizduojamąjį ir scenos menus, maistą, kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus. Kultūros kelių projektus Lietuvoje inicijuoja valstybės, savivaldybių ir viešosios kultūros įstaigos, asociacijos ar savivaldybės.
 
KPD informacija
 
 
 
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 05 - 05

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas