Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 07 - 26

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-08-01 nuotolinis posėdis

2022 m. rugpjūčio mėn. 1 d.  9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
 
Planuojama svarstyti:
 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus pastatų komplekso (u. k. 770), Vilniaus m.. sav., Vilniaus m., Universiteto g. 3, apskaitos duomenų patikslinimo.
Statusas: paminklas.
Akto parengimo pagrindas: 2022-05-09 raštu Nr. (13.25E)2-985 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Aktu siūloma: remiantis Departamento antrosios Vertinimo tarybos nutarimu ir 20221-2022 m. atliktų Vilniaus universiteto pastatų komplekso (u. k. 770), S. Stanevičiaus kiemo detaliųjų archeologinių tyrimų išvadomis, papildyti objektą vertingąja savybe: XVI a. pb. – XVII a. pr. statinių pamatų fragmentais. Taip pat akto projekte ištaisyta techninė klaida dėl teritorijos nesutapimo su sklypo riba ties Trylikto pastato (u. k. 26850) kampu.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lietuvos kariuomenės pulkininko Juozo plentos namo komplekso (u. k. 33538), Širvintų r. sav., Širvintų m. sen., Širvintų m., Vilniaus g. 114, apskaitos duomenų patikslinimo.
Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: 2022-05-20 raštu Nr. (13.25E)2-1094 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Aktu siūloma: patikslinti Lietuvos kariuomenės pulkininko Juozo plentos namo komplekso kompleksinės dalies Lietuvos kariuomenės pulkininko Juozo plentos namo komplekso svirno (u. k. 33557) apskaitos duomenis. Svirno būklė bloga. 2022 m. svirnui atlikti architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai, kuriuose užfiksuota, kad PV fasado siena visiškai sugriuvusi, sienų rąstai supuvę. Architektūriniu vertingųjų savybių pobūdžiu svirnas galimai išsiskiria savo tūriu ir konstrukcinių elemetų dekoru bei yra svarbus istoriniu vertingųjų savybių pobūdžiu – jame 1944-1953 m. buvo NKVD-MGB būstinės kardomojo sulaikymo kamera. Atsižvelgiant į objekto esamą būklę ir faktą, kad yra atlikti architektūriniai apmatavimai, akto projektu siūloma šią į kompleksą patenkančią dalį vadinti svirno vieta.
 Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Skurbutėnų koplyčios (u. k. 1769), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Skurbutėnų k., Vytauto g. 101, apskaitos duomenų patikslinimo.
Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga ir publikacijomis snustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Altoriaus (u. k. 15176), Telšių r. sav., Varnių sen., Pavandenės mstl., apsaugos panaikinimo
Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.
Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Altoriui (u. k. 15176), nes jis tapo Pavandenės Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1680) Šv. Onos bažnyčioa (u. k. 23658), Telšių r. sav., Varnių sen., Pavandenės mstl., Dvaro g. 5,  vertingąja savybe.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Beržoro Šv. Stanislovo pastatų ir tautodailininko Stanislovo Riaubos kapo komplekso (u. k. 1545), Plungės r. sav., Platelių sen., Beržoro k., Gaso g. 2, apskaitos duomenų patikslinimo.
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
Aktu siūloma: patikslinti Beržoro Šv. Stanislovo pastatų ir tautodailinko Stanislovo Riaubos komplekso apskaitos duomenis: kompleksą papildyti nauja kompleksine dalimi – tautodailininko Stanislovo Riaubos kapu (u. k. 16745), nustatyti komplekso ir jo kompleksinių dalių: Šv. Stanislovo bažnyčios (u. k. 26954), Varpinės (u. k. 26955), Koplyčios (26956) vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Taip pat siūloma panaikinti apsaugą Ornamentuotui kryžiui (u. k. 13228), ns tapo Šv. Stanislovo bažnyčios (26954) vertingąja savybe ir Ornamentuoti kryžiui (u. k. 13224), nes tapo Varpinės (u. k. 26955) vertingąja savybe.
Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (u. k. 16901), Vilniaus m.. sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 37, apskaitos duomenų patikslinimo.
Statusas: valstybės saugomas.
Akto parengimo pagrindas: gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti ir patikslinti vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius. Akto projektas parengtas remiantis architektūriniais, polichromijos ir archeologiniais tyrimais.
Akto rengėjas: architektė R. P.
 
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 07 - 26

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas