Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 07 - 27

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-08-02 nuotolinis posėdis

2022 m. rugpjūčio 2 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
 
1. Klausimas dėl archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Vasario 16-osios g. 1, atidengtų architektūrinių struktūrų (nuogrindos su lataku, grindų fragmentų) vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso (u. k. 1073) teritorijos ir Šv. Jokūbo ligoninės trečio pastato (u. k. 30751) vertingosiomis savybėmis.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 1073, u. k. 30751) – valstybės saugomas.
Svarstymo pagrindas – gautas VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ kreipimasis dėl 2022 m. liepos mėn. archeologinių tyrimų metu atidengtų akmenų nuogrindos su lataku, grindų fragmentų, datuojamų XX a. I p., įvertinimo. Pateikta archeologinių ir architektūrinių tyrimų medžiaga.
 
2. Klausimas dėl archeologinių tyrimų metu Vilniuje, K. Vanagėlio g. 11, atidengtos architektūrinės struktūros (statinio pamato fragmento) vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jos nustatymo Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) vertingąja savybe.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 16073) – paminklas.
Svarstymo pagrindas – gautas VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ kreipimasis dėl 2022 m. liepos mėn. archeologinių tyrimų metu atidengto akmenų ir plytų mūro statinio pamato fragmento, datuojamo XIX a. pab. – XX a. pr., įvertinimo. Pateikta archeologinių ir architektūrinių tyrimų medžiaga.

3. Klausimas dėl archeologinių tyrimų metu Vilniuje, T. Kosciuškos g., atidengtų architektūrinių struktūrų įvertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) vertingąja savybe.

 

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 16073) – paminklas.

Svarstymo pagrindas – gautas archeologo V. V. kreipimasis dėl architektūrinių struktūrų, preliminariai datuojamų XIX a., atidengtų archeologinių tyrimų metu, įvertinimo.

 
4. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22012), duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (pastato, esančio Klaipėdoje, I. Kanto g. 21, statuso keitimo).
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 22012) – valstybės saugomas.
Svarstymo pagrindas – gautas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus kreipimasis ir teikta medžiaga (vertinimas paveldosaugos aspektu ir Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-09-29 posėdžio protokolinis sprendimas), kuriais remiantis teiktas prašymas keisti pastato, esančio Klaipėdoje, I. Kanto g. 21, statusą iš vertingųjų savybių požymių turinčio į urbanistinės struktūros statinį.
 
5. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos pastatui, esančiam Anykščiuose, A. Baranausko a. 7, suteikimo.
 
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindasgautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinio skyriaus kreipimasis ir medžiaga, kurios pagrindu teikiamas prašymas spręsti dėl tikslingumo rengti apskaitos dokumentaciją dėl apsaugos suteikimo pastatui, esančiam Anykščiuose, A. Baranausko a. 7. Pastatas patenka į urbanistinės kultūros paveldo vietovės – Anykščių miesto istorinės dalies (u. k. 17071) teritoriją ir šios vietovės apskaitos dokumentuose žymimas, kaip teritorijoje esantis, vertingųjų savybių požymių turintis objektas (TRP 5-2 lapas, TRP 6 lapas, Priedas Nr. 2, 8 lapas).
 
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namų komplekso (u. k. 668), esančio Vilniuje, Pilies g. 12, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 668) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, kuriuo siūloma patikslinti Namų komplekso (u. k. 668) duomenis Kultūros vertybių registre, papildant kompleksinės dalies Šiaurės namo (u. k. 26202) rūsio fotofiksacija bei atnaujinat akto formos užpildymą ir apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planą pagal šiuo metu galiojantį akto formos ir jos priedų pildymo teisinį reglamentavimą. Taip pat siūloma spręsti dėl tikslingumo patikslinti kompleksinės dalies Pietų namo (u. k. 26203) vertingąsias savybes (pagal gautą pareiškėjo kreipimąsi, jas papildant šiluminiu punktu, metalinėmis durimis su spyna). Kultūros paveldo centro parengtose išvadose šių vertingųjų savybių nustatyti akto projektu nesiūloma.
Paskutinį kartą redaguota2022 - 07 - 28

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas