Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 08 - 02

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-08-30 nuotolinis posėdis

2022 m. rugpjūčio 30 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso (u. k. 28024), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., T. Kosciuškos g. 6, 8, 8A, 10, 12, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 28024) – valstybės saugomas.
Rengėjas – R. P., klausimo svarstymą inicijavo UAB „Renova“.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso (u. k. 28024), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., T. Kosciuškos g. 6, 8, 8A, 10, 12, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo, patikslinant kompleksinio objekto ir kompleksinės dalies – Trečio pastato (u. k. 43700) vertingąsias savybes ir apibrėžtas kultūros vertybės teritorijos ribas. Akto projektas parengtas remiantis architektūrinių tyrimų medžiaga, konstrukcijų techninės būklės ekspertizės aktu.
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Kauno grūdų elevatoriui (47293), Kauno m. sav., Kauno m., H. Ir O. Minkovskių g. 63, suteikimo.
Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Kauno grūdų elevatoriui (47293), Kauno m. sav., Kauno m., H. Ir O. Minkovskių g. 63, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį, inžinerinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022-01-18 įsakymu Nr. Į-15.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Liutonių vandens malūnui-lentpjūvei (47424), Kaišiadorių rajono sav., Liutonių k., Jovarų g. 20, suteikimo.
 
Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugąLiutonių vandens malūnui-lentpjūvei (47424), Kaišiadorių rajono sav., Liutonių k., Jovarų g. 20,nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį, inžinerinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022-01-18 įsakymu Nr. Į-15.
4.  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Senojo Daugėliškio-Ignalinos-Strūnaičio trakto dalies (u. k. 2481), Ignalinos rajono sav., Ignalinos m., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 2481) – registrinis.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Senojo Daugėliškio-Ignalinos-Strūnaičio trakto dalies (u. k. 2481), Ignalinos rajono sav., Ignalinos m., duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes, inžinerinį vertingųjų savybių pobūdį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Senojo Daugėliškio-Ignalinos-Strūnaičio trakto dalies tiltui (46928), Ignalinos rajono sav., Ignalinos m., suteikimo.
 
Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Senojo Daugėliškio-Ignalinos-Strūnaičio trakto dalies tiltui (46928), Ignalinos rajono sav., Ignalinos m., nustatant vertingąsias savybes, inžinerinį vertingųjų savybių pobūdį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
 
 
 
 
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 08 - 02

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas