Titulinis
Mokslinė archeologijos komisija
2022 - 10 - 12

Mokslinės archeologinės komisijos posėdžio protokolas

MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2022 m. rugsėjo 20 d. Nr. 113–38

Vilnius

 

POSĖDŽIO PRADŽIA: 2022-09-20, 13:02.

POSĖDŽIO PABAIGA: 2022-09-20, 16:33.

POSĖDŽIO FORMA: nuotolinis posėdis per ZOOM platformą.

POSĖDŽIO PIRMININKAS: Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) pirmininkė dr. Elena Pranckėnaitė.

POSĖDŽIO SEKRETORĖ: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų organizavimo skyriaus vyr. specialistė Lijana Muradian.

 

POSĖDYJE DALYVAVO:

MAK nariai: dr. Gabrielė Gudaitienė, dr. Irena Kaminskaitė, doc. dr. Giedrė Keen, dr. Laurynas Vytis Kurila, dr. Elena Pranckėnaitė, dr. Andra Strimaitienė, dr. Miglė Urbonaitė-Ubė (7 iš 9).

 

Ne MAK nariai: <...>

 

DARBOTVARKĖ:

1.         Archeologinių tyrimų ataskaitos;

2.         Archeologinių tyrimų pažymos;

3.         Archeologinių tyrimų projektai;

4.         Prašymas pratęsti leidimo atlikti archeologinius tyrimus galiojimo laikotarpį.

 

NUSIŠALINIMAI: dr. M. Urbonaitė-Ubė dėl 3.5 klausimo.

 

NUTARTA: dėl 2.10, 3.5, 3.10, 3.11, 3.12 klausimų balsuota, dėl kitų klausimų vienbalsiai.

 

1. Archeologinių tyrimų ataskaitos:

1.1. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426), Telšių senamiesčio (17113), Telšių r. sav., Telšių m. sen., Telšių m., Turgaus a. 6, 8, 10, 14 2022 m. detaliųjų ir žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 m. ataskaita. LA-184, 2022-06-10. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.2. <...> Diržonių senovės gyvenvietės teritorijos, Diržonių k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav. 2020 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. T. I-IV. LA-196, 2020-07-07. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.3. <...> Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų (U. K. 44842), Jonavos r., Jonavos m., Panerių g. 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-211, 2022-06-27. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.4. <...> Linkuvos (u.k. 17096) miestelio, senojo miesto vietos (u.k. 30334) teritorijų, Pakruojo r. sav., Linkuva, Varpo g. 1A žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 m. ataskaita. LA-267, 2022-08-02. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.5. <...> Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Latgalos g. 2, Palangos m., 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-299, 2022-08-29. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.6. <...> Paplienijos piliakalnio su gyvenviete (u.k.24529) teritorijos, Paplienija, Paplienijos k., Žarėnų sen., Telšių r. sav. 2022 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-165, 2022-06-02. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.7. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovės (u.k.25504), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Studentų g. 39 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 m. ataskaita. LA-243, 2022-07-12. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

 

2. Archeologinių tyrimų pažymos:

2.1. <...> Klaipėdos senamiesčio (16075), Minijos-Pilies-Galinio Pylimo-Sausio 15-osios g. sankryžos vietoje 2022 m. atliktų archeologinių žvalgymų pažyma

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.2. <...> Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijos, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. 5 2022 m. atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.3. <...> Pažyma apie Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijoje, Sergiškių g. 19, Palangos m. sav., atliktų detaliųjų archeologinių tyrinėjimų ir archeologinių žvalgymų rezultatus

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.4. <...> Archeologinių tyrimų pažyma. 2022 m. archeologiniai žvalgymai Šeduvos senojo miesto vietos (30340) ir Šeduvos miesto istorinės dalies (17109) teritorijose, Radviliškio r. sav., Šeduvos m., antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo vietose

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.5. <...> Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074), senojo miesto vietos (u. k. 5148) bei Kėdainių senosios regulos karmelitų vienuolyno pastatų komplekso (u. k. 1397) teritorijos, adresu Didžioji g. 19 žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir žvalgymų 2022 m pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, taisyti pagal pastabas ir teikti MAK pakartotinai svarstyti.

2.6. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426) ir Telšių senamiesčio (17113) teritorijų, Telšių m., Turgaus a. 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų archeologinių tyrimų pažyma.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, taisyti pagal pastabas ir teikti MAK pakartotinai svarstyti.

2.7. <...> Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Elijos g. 1, 3, 5, 7 ir Mokyklos g. 81A, 81B, 81C, Palangos m., 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.8. <...> Archeologinių tyrimų pažyma. 2022 m. detalieji archeologiniai tyrimai Kalniškės kaimo senųjų kapinių (24420) teritorijoje, Pylos g. 20, Maciuičių k., Klaipėdos r. sav.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, taisyti pagal pastabas ir teikti MAK pakartotinai svarstyti.

2.9. <...> Kaštaunalių kapinyno (6815) teritorijos, Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Kaštaunalių k., 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų archeologinių tyrimų pažyma.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.10. <...> Krokuvos g. 24, 26 Vilniaus m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.11. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), teritorijos, Vilniaus miesto sav., Vilniaus sen., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 12A žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. projekto tarpinė pažyma Nr. 1

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

 

3. Archeologinių tyrimų projektai:

3.1. <...> Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (u.k.27077) teritorijos, Gluosnių g. 1 ir 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.2. <...> Mosėdžio piliakalnio (kodas 16220) teritorijos, Skuodo r. sav., Mosėdžio mstl., Salantų g. 1 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.3. <...> Ukmergės senamiesčio (u.k. 17116), senojo miesto vietos (u.k. 2990) teritorijų, Kęstučio a. 5 detaliųjų archeologinių tyrimų projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.4. <...> Salako pilkapyno, vad. Kurganais (u.k. 5711), Salako akmens, vad. Napoleono akmeniu (u.k. 5712) teritorijų, Zarasų r. sav., Salako sen., Nariūnų k., žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.5. <...> Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. sav., S. Daukanto g. 34 ir Kareivinių g. 2–4, Klaipėdos miesto bastioninių įtvirtinimų komplekso (10457), Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos m., sav., Kulių Vartų g. 3 žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti.

3.6. <...> Barborlaukio dvaro sodybos fragmentų (112) teritorijos, Jonavos rajono sav., Šveicarijos sen., Šveicarijos k., Pavasario g. 30 detaliųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.7. <...> Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus miesto gynybinės sienos Medininkų–Subačiaus vartų dalies, Šv. Teresės bažnyčios ir basųjų karmelitų vienuolyno, Šv. Dvasios cerkvės ir vienuolyno komplekso (748) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 12 žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.8. <...> Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), senamiesčio (16075) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Bangų g. 2. Kūlių Vartų g. 7 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.9. <...> Kretingos senojo miesto vietos (12310), miesto istorinės dalies (17091), Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksas (1429), Kretingos dvaro sodybos (318) teritorijų, Kretingos r. sav., Kretingos m., Padvarių k., 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų pusiau požeminių ir antžeminių atliekų konteinerių įrengimo vietose projekto pakeitimas

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto pakeitimą aprobuoti.

3.10. <...> Senovės gyvenvietės (u. k. 2524), Telšių rajono sav., Tryškių sen., Staurylų k., žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 m. projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.11. <...> Senkapio (u. k. 2525), Telšių rajono sav., Upynos sen., Visginių k., žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.12. <...> Senkapio (u. k. 4291), Telšių rajono sav., Tryškių sen., Staurylų k., žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.13. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), vad. Antakalniu (16084) teritorijos 2022 m. archeologinių žvalgymų ir detaliųjų archeologinių tyrimų projektas Filaretų g. 1. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

3.14. <...> Trakų senamiesčio (17114), Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso (1021) ir Trakų pusiasalio piliavietės (27124) teritorijos, Trakų r. sav., Trakų m., detaliųjų archeologinių tyrimų projekto papildymas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.15. <...> Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso (u.k. 36243), Karių kapų g. 11A, Vilniuje, teritorijos šiaurės rytinės dalies archeologinių žvalgymų projektas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.16. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), teritorijos, Vilniaus miesto sav., Vilniaus sen., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 12A žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. projekto papildymas Nr. 1.

<...>

NUTARTA: 1. Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti; 2. Kreiptis į Departamento Vilniaus teritorinį skyrių, kad įvertintų Pažymoje ir projekto papildyme pateiktą informaciją dėl  kasimo darbų atliktų be archeologinių tyrimų bei spręstų dėl administracinės teisenos taikymo.

 

4. Prašymas pratęsti leidimo atlikti archeologinius tyrimus galiojimo laikotarpį.

4.1. <...> Prašymas pratęsti leidimo atlikti archeologinius tyrimus galiojimą Nr. LA-161, išduotas 2021-05-13.

NUTARTA: Prašymui pritarti.

 

<...>

 

 

 

Pirmininkė                                                                               dr. Elena Pranckėnaitė

 

 

 

 

 

Sekretorė                                                                                 Lijana Muradian

Paskutinį kartą redaguota2022 - 10 - 12

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas