Titulinis
Naujienos
2022 - 10 - 20

Europos valstybės aptarė Kultūros kelių plėtrą

20221006_103901-d6bc97bc8076fd9c726bf29320bdd711.jpg
Šių metų spalio 4 – 8  dienomis Graikijoje (Kretos saloje, Chanijoje) vyko  Europos Tarybos kultūros kelių 11-tasis forumas ir Europos Tarybos išplėstinio dalinio susitarimo dėl Europos Tarybos kultūros kelių valdybos posėdis. Renginiuose, kuriuos organizavo Europos Tarybos kultūros kelių institutas dalyvavo KPD Tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos vedėjas Alfredas Jomantas.
Posėdyje buvo pateikta informacija apie  11-tojo Europos Tarybos Kultūros kelių forumo programą ir tikslus bei 2023 metais numatomus sertifikuoti kultūros kelius, jau pateikusius savo kandidatūras sertfikavimui. 11 -tajame Europos kultūros kelių forume kultūros keliai kandidatai - „Iter Romanum-Heritage and cities“, „Romea Strata“, „St. Michaels Sites and Ways“, „Transhumance Trails and Rural roads“, „Pyrenes Freedom Route“, „Singing Heritage Route“ – dalyvajant 400 žiūrovų trumpai pristatė parengtus sertifikuoti  kultūros kelius.
Svarbu pažymėti, kad  „Dainuojančio paveldo kultūros kelias“( Singing Heritage Route)  yra bendras Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Suomijos sukurtas kultūros kelias, kuris pristato liaudies dainų dainavimo tradiciją šiose valstybėse, pabrėžiant ypatingus žanrus , tokius kaip sutartinės ir kitus, taip pat tradicines dainų  šventes ir kt. Į šį kultūros kelią partneriais ir tinklo nariais įtraukti Vilniaus savivaldybės Liaudies kultūros centras ir Biržų savivaldybės kultūros centras. Sertifikavimo procedūra numatyta 2023 metų balandžio mėnesį. Jeigu šis kultūros kelias bus sertifikuotas, tai jau bus septintas Europos Tarybos kultūros kelias, einantis per Lietuvos teritoriją. Šiandien per Lietuvą eina šie Europos Tarybos kultūros keliai: Šv. Jokūbo piligrimų kelias, Hanzos kelias, Europos žydų kultūros paveldo kelias, Impresionizmų keliai, Geležinės uždangos kelias, Europos pasakų kelias.
Forumo metu buvo analizuojami europinių vertybių, kultūros paveldo ir dialogo klausimai tokiais sudėtingais laikotarpiais, kaip šiuo metu vykstantis karas Europos kontinente. Forumo metu ypatingas dėmesys buvo skirtas karo Ukrainoje temai. Forumo dalyviai išklausė nuotolinį Ukrainos kultūros ir informacinės politikos ministro Oleksandro Tkachenko pasisakymą. Ukraina yra Išplėstinio susitarimo dėl kultūros kelių narė nuo 2021 metų.
Taip pat įvyko susitikimas su Europos Impresionizmų kultūros kelio pirmininku Pierre‘u Bedouelle‘iu, kuris 2023 m. rudenį Barbizono mieste Prancūzijoje planuoja pristatyti Nidos kolonijos impresionistų (apie šimtą metų iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos Kuršių nerijoje tapiusių Vokietijos dailininkų) kūrinius, kurių nemažai turi įsigijęs kolekcininkas, buvęs jūrų kapitonas iš Klaipėdos Aleksandras Popovas. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas šiai parodai. Į Lietuvos atstovą A. Jomantą P. Bedouelle‘is kreipėsi su prašymu gauti Lietuvos Kultūros ministerijos pritarimą šios parodos organizavimui Prancūzijoje.
Atskiros sesijos buvo skirtos kultūrinio kraštovaizdžio ir kultūros paveldo temoms aktualizuoti ir pristatyti gerąją patirtį, kaip išsaugoti šias vertybes krizių metų. Aptarta kultūrinės diplomatijos vieta krizių metu, kūrybinių industrijų, kultūrinio turizmo, naujų technologijų naudojimas kuriant kultūros kelius ir kiti klausimai.  Šio Forumo metu buvo priimtos naujos Išplėstinio dalinio susitarimo dėl Europos Tarybos kultūros kelių valstybės narės: Albanija, Libanas ir Šiaurės Makedonija. Iš viso jau yra prisijungę 40 valstybių, kuriose veikia 48 Europos Tarybos kultūros keliai. Kaip pažymėjo A. Jomantas, mums svarbu aktualizuoti Europos Tarybos kultūros kelius Lietuvoje, skatinti mūsų kultūros paveldo, kultūros, turizmo bendruomenes, miestus, verslo atstovus domėtis, įsitraukti į per Lietuvą einančių kultūros kelių tinklus, asociacijas, partnerius ir kurti naujus kultūros kelius Lietuvoje, tiek regioninius, tiek nacionalinius, populiarinti kultūros kelius, kaip kultūrinio turizmo formą, apjungiančią tiek kultūros paveldą, kultūrą, turizmą ir kūrybą plačiąja ta žodžio prasme.
 
KPD informacija
KPD nuotrauka
Paskutinį kartą redaguota2022 - 10 - 20

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas