Titulinis
Mokslinė archeologijos komisija
2022 - 11 - 17

Mokslinės archeologinės komisijos posėdžio protokolas

MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. lapkričio 8 d. Nr. 113–44

Vilnius

 

POSĖDŽIO PRADŽIA: 2022-11-08, 13:02;

POSĖDŽIO PABAIGA: 2022-11-08, 15:46.

POSĖDŽIO FORMA: nuotolinis posėdis per ZOOM platformą.

POSĖDŽIO PIRMININKAS: Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) pirmininkė dr. Elena Pranckėnaitė.

POSĖDŽIO SEKRETORĖ: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų organizavimo skyriaus vyr. specialistė Lijana Muradian.

 

POSĖDYJE DALYVAVO:

MAK nariai: dr. Gabrielė Gudaitienė, dr. Irena Kaminskaitė, doc. dr. Giedrė Keen, prof. dr. A. Kuncevičius, dr. Laurynas Vytis Kurila, dr. Elena Pranckėnaitė, dr. Andra Strimaitienė, dr. Miglė Urbonaitė-Ubė, doc. dr. Gintautas Zabiela (9 iš 9).

 

 

DARBOTVARKĖ:

1.         Archeologinių tyrimų ataskaitos;

2.         Archeologinių tyrimų pažymos;

3.         Archeologinių tyrimų projektai;

4.         Dėl lauko laikinos ekspozicijos įrangos „Vilnius prieš 200 metų“ žemės sklype Arsenalo g. 5, Vilnius;

5.         Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymos;

6.         Prašymas pratęsti leidimo atlikti archeologinius tyrimus galiojimą.

 

 

NUSIŠALINIMAI: dr. M. Urbonaitė-Ubė dėl 2.18, 3,8, 3.26 klausimo, doc. dr. G. Zabiela dėl 3.31 klausimų, dr. G. Gudaitienė dėl 4 klausimo.

 

NUTARTA: dėl 3.25 klausimo balsuota, dėl kitų klausimų vienbalsiai.

 

1. Archeologinių tyrimų ataskaitos:

1.1. <...> Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei

Marijai bažnyčios statinių komplekso (1429), miesto istorinės dalies (17091), senojo miesto vietos (12310) teritorijų, Kretingos m., Vilniaus g. 2 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-128, 2022-05-10. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.2. <...> Ukmergės senamiesčio (u.k.17116) teritorijos, Antakalnio g. 6, Ukmergės m., Ukmergės r. sav. 2022 metų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-72, 2022-04-11. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.3. <...> Miškinių senovės gyvenvietės IV (31651) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, Vilniaus r., Riešės sen., Miškininių k., Gilių 1–oji g. 34 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 m. ataskaita. LA-320, 2022-08-16. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.4. <..>> Kulautuvos kapinyno (30288) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, Kauno r., Virbaliūnų k., Tamaros g. 16 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 m. ataskaita. LA-295, 2022-08-29. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.5. <...> Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijos,

Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. 5 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-305, 2022-08-29. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

1.6. <...> Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijos, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Priestočio g. 22 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-306, 2022-08-29. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.7. <...> Šančių piliakalnio, vad. Kepeliušu, Pikelnia (5056), apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio (Kauno r. sav., Lapių sen., Šančių k.), 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-390, 2022-10-19. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.8. <...> Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Trakų kalno, vad. Rėkalniu, Arakalniu (u. k. 3493), Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav., teritorijoje, 2022 m. ataskaita. LA-332, 2022-09-16. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti.

1.9. <...> Veprių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 813) teritorijos, Pergalės g. 11, Veprių mstl., Veprių sen., Ukmergės r. sav., žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 m. ataskaita. LA-107, 2022-05-05. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, ataskaita MAK pakartotinai svarstyti neteikiama.

1.10. <...> Jurbarko senojo miesto vietos (u.k.2814) ir Jurbarko miesto istorinio centro (u.k.17085) teritorijų Tilžės g. 24, Jurbarko m. sen., Jurbarko r. sav. 2022 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. LA-164, 2022-06-02. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų ataskaitos neaprobuoti, taisyti pagal pastabas ir teikti pakartotinai MAK svarstyti.

 

2. Archeologinių tyrimų pažymos:

2.1. <...> Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Didžiosios Vandens g. 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.2. <...> Paplienijos piliakalnio su gyvenviete (24529) teritorijos, Telšių raj. sav., Žarėnų sen., Paplienijos k., 2022 m. archeologinių žvalgymų pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.3. <...> Klaipėdos senamiesčio (16075) ir Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Žvejų-Pilies g. sankryžos vietoje 2022 m. atliktų archeologinių žvalgymų pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.4. <...> Šventosios senovės gyvenvietėje (u. k. 1813), Baltų g., Palangos m. sav. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.5. <...> Alytaus senojo miesto vietos (33722), Alytaus r. sav., Alytaus m., Kalnų g. 5 žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.6. <...> Alytaus senojo miesto vietos (33722), Alytaus r. sav., Alytaus m., Kalnų g. 12 žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.7. <...> Kalvarijos miesto istorinė dalis (17087), Kalvarijos sav., Kalvarijos m., Žemaitės g. 1 žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.8. <...> Pažyma apie žvalgomųjų archeologinių tyrimų, atliktų 2022 metais, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros vartų g. 12, rezultatus

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.9. <...> Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), senamiesčio (16075) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Bangų g. 2, Kūlių Vartų g. 7 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.10. <...> Jurbarko senojo miesto vietos (2814) teritorijos, Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarko m., Jurbarko r. sav. žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų 2022 m. pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.11. <...> Pažyma. „Dėl žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų Žagarės senojo miesto vietos (30333) teritorijų, Žagarės m., Joniškio r. sav., rezultatų“

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.12. <...> Pažyma apie atliktus žvalgomuosius archeologinius tyrimus Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos Olandų g. 21A

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, taisyti pagal pastabas ir teikti MAK pakartotinai svarstyti.

2.13. <...> Archeologinių tyrimų tarpinė pažyma. 2022 m. archeologiniai žvalgymai Telšių senojo miesto vietos (16426) ir Telšių senamiesčio (17133) teritorijose, Kęstučio ir Birutės g., Telšiuose

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, taisyti pagal pastabas ir teikti MAK pakartotinai svarstyti.

2.14. <...> Archeologinių tyrimų tarpinė pažyma. 2022 m. archeologiniai žvalgymai Telšių senojo miesto vietos (16426) ir Telšių senamiesčio (17133) teritorijose, Turgaus a., Telšiuose

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, taisyti pagal pastabas ir teikti MAK pakartotinai svarstyti.

2.15. <...> Klemiškės kapinyno (39038) teritorijos, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Magnolijų g. 7, 8, 9 ir 10 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.16. <...> Senkapio (u. k. 4291), Telšių rajono sav., Tryškių sen., Staurylų k., žvalgomųjų archeologinių ir archeologinių žvalgymų 2022 m. pažyma

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius, pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

2.17. <...> Archeologinių tyrimų pažyma. Šventosios senovės gyvenvietė (u.k. 1813). Kutninkų g. 9, Palangos m.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai nerekomenduoti pritarti, taisyti pagal pastabas ir teikti MAK pakartotinai svarstyti.

2.18. <...> Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) Turgaus a. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., 2022 m. archeologinių žvalgymų pažyma

<...>

NUTARTA: Svarstymą atidėti iki tol kol bus gautas Departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus sprendimas dėl darbų atliktų be archeologinių tyrimų.

2.19. <...> Trakų senamiesčio (u. k. 17114) teritorijos, Galvės g. 14A, Trakų m., Trakų r. sav., žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2022 m. pažyma

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

2.20. <...> Kėdainių senojo miesto archeologinė vietovės (u.k. 5148), Kėdainių senamiesčio (u.k. 16074), Kėdainių raj. sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Šėtos g. archeologinių žvalgymų 2022 m pažyma.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

 

3. Archeologinių tyrimų projektai:

3.1. <...> Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), teritorijų, buitinių nuotekų Danės g. 19 žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.2. <...> Šventosios senovės gyvenvietės (u.k.1813) teritorijos, Žiemgalos g. 10, Palangos m., Palangos m. sav. 2022 m. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.3. <...> Užuežerės senovės gyvenvietės (u.k.31654) teritorijos, sklypo kad. Nr. 4170/0600:0034, Verbiškių k., Vilniaus r. sav. 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.4. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Konteinerių aikštelių statybų vietose: Liepkalnio g. 7 ir Vinco Kudirkos g. 22 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.5. <...> Kernavės senojo miesto vietos II (kodas 24568), Kernavės archeologinės vietovės (kodas 37320) teritorijų Kriveikiškių g. 14A 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.6. <...> Vilniaus senamiesčio (16076), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Pastato (43845) teritorijų, Bazilijonų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., detaliųjų archeologinių tyrimų projekto papildymas Nr. 3.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.7. <...> Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vytenio g. 46B žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti.

3.8. <...> Minijos etnoarchitektūrinio kaimo (10322) teritorijos, Šilutės r. sav., Kintų sen., Minijos k., Krokų Lankos g. 29 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas.

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti.

3.9. <...> Žagarės senojo miesto vietos (30333), Žagarės m., Joniškio r. sav., archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ir archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 1

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.10. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 3 Gedimino pr. 40

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti.

3.11. <...> Jėzuitų vienuolyno ir kitų statinių komplekso (33873) ir Vingio parko (30663) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., M. K. Čiurlionio g. 110, žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.12. <...> Leipalingio NKVD-MGB būstinės pastato ir Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų komplekso (43184) teritorijos ir jos aplinkos Leipalingio mstl., Lazdijų r., Dzūkų g. 13, 15 ir Sodų g. 7 detaliųjų archeologinių tyrimų projekto papildymas Nr. 1.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.13. <...> Kėdainių senojo miesto archeologinė vietovė (5148), Kėdainių senamiestis (16074), Josvainių g. 6, Kėdainių sav. 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projekto papildymas Nr. 1 (Žydų g. 1)

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.14. <...> Bubių pirmosios dvaro sodybos (604) teritorijos, Bubių k., Bubių sen., Šiaulių r., 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto neaprobuoti.

3.15. <...> Telšių senojo miesto vietos (16426) ir Telšių senamiesčio (17113) teritorijų, Telšių r. sav., Telšių m. Žvejų g. 14 ir Luokės g. 4 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.16. <...> Rietavo senojo miesto archeologinės vietovės (29647) teritorijos, Rietavo sav., Rietavo m., Daržų, Paupio, Plungės, Žemaičių, Žemaitės g. ir Laisvės a. 2022 m. archeologinių žvalgymų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.17. <...> Merkinės piliakalnio su papiliu (u. k. 22957) teritorijoje, Varėnos r. sav., Merkinės sen., Merkinės mstl., Gardino g. 23, detaliųjų archeologinių tyrimų 2022 m. projektas. Papildymas Nr. 1

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.18. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16076) teritorijų 2021 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 52 Sodų g. 22

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti.

3.19. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16076) teritorijų 2021 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 49 A. Vienuolio g. 12A

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.20. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 53 Kuosų g. 7

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymo neaprobuoti.

3.21. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 51. Didžioji g. 13 (vandentiekio avarijos likvidavimo darbai)

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.22. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) ir apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 50 J. Jasinskio g. 8 (vandentiekio tinklo avarijos likvidavimo darbai)

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti.

3.23. <...> Kėdainių senojo miesto archeologinės vietovės (5148) ir Kėdainių senamiesčio (16074) teritorijos, Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Vilniaus g. 11 žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.24. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) ir Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmų (1087) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 3 detaliųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.25. <...> Mozūriškių dvaro sodybos (kodas 902) teritorijos Vilniaus r. Zujūnų sen. Mozūriškių k. 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.26. <...> Minijos etnoarchitektūrinio kaimo (10322) Krokų Lankos g. 23 Šilutės r. Sav., Kintų sen., Minijos k., 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

3.27. <...> Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso (kodas 36243), Karių Kapų g. 11A, Vilniuje, teritorijos šiaurės rytinės dalies 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.28. <...> Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus miesto istorinių dalių vad. Naujamiesčiu (33653) ir Antakalniu (16084) teritorijų 2022 m. archeologinių žvalgymų projekto papildymas Nr. 3 Lvivo g. 25 ir Tilto g. 14 (ryšių tinklų linija)

<...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projekto papildymą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.29. <...> Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijos M. Daukšos g. 8 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  2022 m.  žvalgomųjų archeologinių tyrimų, detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2022 m. projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.30. <...> Merkinės miestelio istorinės dalies (17097), Nemunaičio ir Maksimonių g. Merkinės m., Varėnos r. sav., 2022 m.  žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas. <...>

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti su pastabomis, pagal kurias pataisius, projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas.

3.31. <...> Varviškės apylinkių (Lazdijų r. sav., Kapčiamiesčio sen.) 2022 m.  archeologinių žvalgymų projektas.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų projektą aprobuoti.

 

4. Dėl Lauko laikinos ekspozicijos įrangos „Vilnius prieš 200 metų“ žemės sklype Arsenalo g. 5, Vilnius

<...>

NUTARTA: planuojamą laikinosios ekspozicijos projektą „Vilnius prieš 200 metų“, žemės sklype Arsenalo g. 5, Vilnius, suderinti su Departamento Vilniaus teritoriniu skyriumi.

 

5. Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymos:

5.1. <...> Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma. „Dėl elektros linijos įrengimo Šiaulių dvarvietės (27095) teritorijoje, Dvaro g. 85, Šiaulių m. sav.“

<...>

NUTARTA: rekomenduoti pritarti archeologinio paveldo tyrimų būtinybės vertinimo išvadoms su pastaba, pagal kurią pataisius pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

5.2. <...> Simno miesto istorinės dalies (17107) teritorijos, Alytaus r. sav., Simno m., Kreivoji g. 21A, 2022 metų archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma

<...>

NUTARTA: rekomenduoti pritarti archeologinio paveldo tyrimų būtinybės vertinimo išvadoms su pastaba, pagal kurią pataisius pažyma pakartotinai MAK svarstyti neteikiama.

5.3. <...> Vilniaus senamiesčio (16073) vizualinės apsaugos pozonio teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Dzūkų g. 35B, 37 ir Panevėžio g. 21A, 2022 metų archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma

<...>

NUTARTA: rekomenduoti pritarti archeologinio paveldo tyrimų būtinybės vertinimo išvadoms.

 

6. Prašymas pratęsti leidimo atlikti archeologinius tyrimus galiojimą:

6.1. <...> Prašymas pratęsti leidimo atlikti archeologinius tyrimus LA-4, išduotas 2022-01-26, galiojimo terminą.

<...>

NUTARTA: pataisius pagal pastabas, leidimo galiojimo terminą pratęsti iki 2022-12-31.

 

<...>

 

Pirmininkė                                                                               dr. Elena Pranckėnaitė

 

 

 

Sekretorė                                                                                 Lijana Muradian

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 21

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas