Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų nutarimai
2022 - 11 - 21

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2022-11-16 posėdžio nutarimai

2022 m. lapkričio 16 d. nuotoliniu būdu vykusioKultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio Nr. VL-18 metu nutarta:

 

1. Patikslinti Piliakalnių piliakalnio su papiliu ir gyvenviete (u. k. 22985), Vilkaviškio r. sav., Bartninkų sen., Piliakalnių k., apskaitos duomenis: piliakalniui su papiliu ir gyvenviete bei piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalniui nustatyti mitologinį vertingųjų savybių pobūdį, patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalniui vietoje piliakalnio aikštelės nustatant aikštelę, piliakalnio su papiliu ir gyvenviete papiliui vietoje papilio aikštelės nustatant aikštelę);

2. Vilkaviškio kapinynui (u. k. 47221), Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio m., reikalinga apsauga (jam suteikti apsaugą): apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kapus), regioninį reikšmingumo lygmenį;

3. Patikslinti Jadagonių senovės gyvenvietės (u. k. 2375), Kauno r. sav., Zapyškio sen., Jadagonių k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jos plotą kiek sumažinant (rytinėje ir pietinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų), neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), atitinkantį Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 935 redakcija) (toliau – Taisyklės), 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes (vietoje kultūrinis sluoksnio su archeologiniais dirbiniais ir pavienių archeologinių radinių ar jų sankaupų nustatant reljefą, kultūrinį sluoksnį);

4. Patikslinti Būtkiemio piliakalnio (u. k. 2965), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Būtkiemio II k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (teritoriją kiek padidinant vakarų kryptimi, sumažinant pietinėje ir rytinėje dalyse; teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų), vietoje buvusio didelio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

5. Patikslinti Basonių piliakalnio (u. k. 2060), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Basonių k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (teritorijos ribas priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų), vietoje buvusio didelio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

6. Radivoniškių senovės gyvenvietei (u. k. 47310), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kanciškės k., reikalinga apsauga (jai suteikti apsaugą): apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį;

7. Patikslinti Migonių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24502), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Migonių k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (atsižvelgiant į archeologinius duomenis ir reljefą, teritoriją padidinant vakarų–pietvakarių kryptimi, kiek sumažinant šiaurinėje dalyje), vietoje buvusio bendro su Migonių, Kleboniškių pilkapynu (u. k. 5023)vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (pietvakarių, pietų ir pietryčių kryptimi, nuo teritorijos, nepatenkančios į Lapainios botaninio draustinio teritoriją), atitinkantį Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 11 straipsnio 7 dalies ir Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą, piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: aikštelę, pylimą, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

8. Patikslinti Migonių, Kleboniškių pilkapynas (u. k. 5023), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Gliebiškio k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (atsižvelgiant į pilkapių paplitimą ir reljefą, teritoriją kiek sumažinant vakarų, šiaurės vakarų dalyse bei padidinant pietų ir šiaurės rytų kryptimis), vietoje buvusio bendro su Migonių piliakalniu su gyvenviete (u. k. 24502) vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų kryptimi), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį ir mitologinį vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, akmenų vainikus ir jų liekanas, sampilus juosiančias pailgas duobes ar griovius, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

9. Migonių piliakalniui II (u. k. 47483), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Migonių k., reikalinga apsauga (jam suteikti apsaugą): apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį, kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimus, griovius, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

10. Patikslinti Maišinės, Sausių pilkapyno (u. k. 3514), Trakų r. sav., Lentvario sen., Maišinės k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, teritoriją praplečiant rytų kryptimi, pietvakarinėje dalyje teritorijos ribas sutapatinant su geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, kitur – atsižvelgiant į pilkapių paplitimą ir reljefą), vietoje buvusio bendro su Maišinės, Sausių pilkapynu II (u. k. 4046) vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų kryptimi), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes (vietoje sampilų pagrindus juosiantys griovių ir pailgų duobių, ar jų liekanų nustatyti sampilų pagrindus juosiančius griovius ir pailgas duobes);

11. Patikslinti Maišinės, Sausių pilkapynas II (u. k. 4046), Trakų r. sav., Lentvario sen., Maišinės k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, teritoriją praplečiant pietryčių kryptimi), vietoje buvusio bendro su Maišinės, Sausių pilkapynu (u. k. 3514) vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų kryptimi), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes (vietoje sampilų pagrindus juosiantys griovių ir pailgų duobių, ar jų liekanų nustatyti sampilų pagrindus juosiančius griovius ir pailgas duobes);

12. Maišinės, Sausių pilkapiui (u. k. 47403), Trakų r. sav., Lentvario sen., Maišinės k., reikalinga apsauga (jam suteikti apsaugą): apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilą, sampilą juosiančias pailgas duobes ir griovį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

13. Nesuteikti apsaugos Airėnų piliakalniui (u. k. 47491), Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Airėnų II k., dėl  nepakankamos informacijos, jį rekomenduoti įrašyti į Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorių;

14. Patikslinti Pilviškių pilkapyno (u. k. 5647), Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Joniškių k., apskaitos duomenis: vietoje buvusio vizualinio pozonio apibrėžti apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės, šiaurės rytų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes;

15. Patikslinti Mardasavo dvarvietės (u. k. 27059), Varėnos r. sav., Merkinės sen., Mardasavo k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jos plotą gerokai padidinant (padidinant rytų–pietryčių kryptimi apimant tvenkinius; pietrytinėje dalyje teritorijos ribas sutapatinant su preliminariai matuoto žemės sklypo ribomis, kitur – atsižvelgiant į archeologinius duomenis ir reljefą), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos (patenka į Merkio kraštovaizdžio draustinį), nustatyti archeologinį, mitologinį, istorinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

16. Patikslinti Krivonių senovės gyvenvietės (u. k. 27739), Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Krivonėlių k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jos plotą padidinant (pietvakarinėje, pietinėje, pietrytinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų, kitose dalyse – atsižvelgiant į archeologinius duomenis ir reljefą, tokiu būdu teritoriją padidinant šiaurės rytų, pietryčių ir pietvakarių kryptimis, sumažinant rytinėje dalyje), vietoje buvusio didelio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės rytų kryptimi), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį;

17. Patikslinti Padalių senovės gyvenvietės (u. k. 27740), Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Padalių k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jos plotą sumažinant (vakarinėje, rytinėje, pietrytinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – atsižvelgiant į archeologinius duomenis ir reljefą, tokiu būdu teritoriją sumažinant šiaurinėje ir vakarinėje dalyse bei padidinant rytų kryptimi), vietoje buvusio didelio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų–šiaurės vakarų ir pietų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį;

18. Patikslinti Pakalniškių pilkapynas (u. k. 5008), Kaišiadorių r. sav., Paparčių sen., Pakalniškių k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą sumažinant (šiaurės rytinėje ir rytinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – atsižvelgiant į reljefą, tokiu būdu teritoriją sumažinant šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyse bei kiek padidinant vakarų kryptimi), vadovaujantis Taisyklių 13.1 ir 16.1 papunkčiais apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų–pietvakarių kryptimi) ir neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

19. Patikslinti Pakalniškių pilkapynas II, vad. Prancūzkapiais (u. k. 5947), Kaišiadorių r. sav., Paparčių sen., Pakalniškių k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (šiaurinėje, vakarinėje ir pietinėje rytinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, tokiu būdu teritoriją padidinant šiaurinėje ir pietinėje dalyse bei kiek sumažinant pietrytinėje dalyje), vadovaujantis Taisyklių 13.1 ir 16.1 papunkčiais apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (rytų kryptimi) ir neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes (vietoje vieno žemės sampilo 18 m ilgio, 11 m pločio ir 0,4 m aukščio, kitų dviejų spėjamų – 4,5 m skersmens ir 0,3 m aukščio, 4 m skersmens ir 0,4 m aukščio, sampilo juosiančio jau nežymaus griovio, kuris aptiktas tyrimų metu ir archeologinių radinių – kelių degintinių kauliukų nustatyti reljefą, sampilus, kapus).

 

Priimtų sprendimų motyvai: objektai atitinka arba neatitinka Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo“, nustatytus  kriterijus – amžiaus cenzą, autentiškumą bei reikšmingumą.

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 21

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas