Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 11 - 21

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-12-13 nuotolinis posėdis

2022 m. gruodžio 13 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Viešbučio pastatų komplekso (u. k. 28026), Vilniaus miesto sav., Geležinkelio g. 1, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 28026) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – akto projektu siūloma patikslinti Viešbučio pastatų komplekso (u. k. 28026) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant teritorijos ir kompleksinės dalies – Virtuvės-skalbyklos pastato (u. k. 28028) vertingąsias  savybes, apibrėžtas teritorijos ribas sutapdinant su žemės sklypo ribomis. Akto projekto parengimas inicijuotas UAB „Monresta“ (pagal atliktus konstrukcijų tyrimus).
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kalnaberžės dvaro sodybos (u. k. 215), Kėdainių rajono sav., Surviliškio sen., Kalnaberžės k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 215) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – akto projektu siūloma patikslinti Kalnaberžės dvaro sodybos (u. k. 215) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes bei atnaujinant apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planą. Akto projekto parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą. Apskaitos dokumentacija parengta remiantis fiksavimo, istorinės-meninės raidos bei inžineriniais-techniniais tyrimais.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Raseinių kalėjimo statinių komplekso (u. k. 10541), Raseinių rajono sav., Raseinių miesto sen., Raseinių m., Muziejaus g. 3, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl apibrėžtų vizualinės apsaugos pozonio ribų patikslinimo).
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 10541) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – akto projektu siūloma patikslinti Raseinių kalėjimo statinių komplekso (u. k. 10541) apibrėžtas vizualinės apsaugos pozonio ribas, atnaujinti šio pozonio koordinates. Akto projekto parengimas inicijuotas Raseinių rajono savivaldybės administracijos.
 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Šiaulių centrinio pašto rūmams (41025), Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Aušros al. 2, suteikimo.
Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – akto projektu siūloma suteikti apsaugą Šiaulių centrinio pašto rūmams (41025), nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Akto projekto parengimas į Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą. Akto projektas parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, publikacijomis, bei archyvine medžiaga.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Verslininko Stasio Pociaus namui (47726), Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 134, suteikimo. 
Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – akto projektu siūloma suteikti apsaugą Verslininko Stasio Pociaus namui (47726), nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Akto projekto parengimas į Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą. Akto projektas parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, publikacijomis ir ikonografine medžiaga.
 
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Rūmų, vad. Abramovičiais (u. k. 744), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Didžioji g. 36, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 744) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas – akto projektu siūloma patikslinti Rūmų, vad. Abramovičiais (u. k. 744), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Didžioji g. 36, duomenis Kultūros vertybių registre, papildant vertingųjų savybių sąrašą vertingąja savybe – II aukšto patalpos Nr. 24 mozaika „Kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša“ ir dailės (lemiančiu reikšmingumą-svarbiu) vertingųjų savybių pobūdžiu, atnaujinant apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planą. Akto projektas parengtas remiantis vizualiniais, istoriniais tyrimais, fotofiksacija.
 
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Dekoratyvinės skulptūros Vėtrungė“ (u. k. 20071), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Architektų g., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 20071) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas – akto projektu siūloma patikslinti Dekoratyvinės skulptūros „Vėtrungė“ (u. k. 20071) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant pavadinimą, nustatant vertingąsias savybes, dailės vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant kultūros vertybės teritorijos ribas. Akto projekto parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių skyrių 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą. Akto projektas parengtas remiantis istoriniais, vizualiniais, fiksavimo tyrimais (atlikta fotofiksacija).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 21

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas