Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų nutarimai
2022 - 11 - 23

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-09-06 nuotolinio posėdžio nutarimai

2022 m. rugsėjo 6 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta (protokolo Nr. VT-28):

1. Patikslinti Pastato (u. k. 1714), Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., Vytauto g. 39, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes bei atnaujinant apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planą.

2. Rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Rusnės miestelio istorinės dalies (u. k. 2933), Šilutės rajono sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo, keičiant pastato, esančio Rusnėje, Neringos g. 21, statusą iš vertingųjų savybių požymių turinčio į urbanistinės struktūros statinį.

3. 1) Netikslinga rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto dėl XVIII a. pab. marijavičių vienuolyno pastato (Š ir P korpusų) pamatų fragmentų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Panerių g. 12, nustatymo Šv. Stepono bažnyčios (u. k. 1042), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Šv. Stepono g. 41, vertingosiomis savybėmis, nes joms nepakanka verčių.

    2) Perduoti Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai pagal kompetenciją spręsti klausimą dėl architektūrinių struktūrų (XX a. 2-3 deš. buvusio Stepono kalėjimo pagrindinio pastato pamatų liekanų ir kalėjimo infrastruktūrai priklausiusios tvoros fragmentų) vertinimo ir tikslingumo jas nustatyti vietinio reikšmingumo lygmens objekto – Stepono kalėjimo kanceliarijos pastato (u. k. 44927), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Panerių g. 12, vertingosiomis savybėmis.

4. Pritarti Kultūros paveldo centro išvadai. Netikslinga rengtinekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto dėl Antanavo dvaro sodybos fragmentų (u. k. 331), Kazlų Rūdos sav., Antanavo sen., Antanavo k., Bagotosios g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl Antanavo dvaro sodybos fragmentų (u. k. 331) teritorijos sumažinimo, sumažinant parko (u. k. 36510) teritoriją ir teritorijos dalį kultūros vertybės PR bei panaikinant apsaugą Antanavo dvaro sodybos fragmentų rūmų liekanoms (u. k. 36508)).

5. Atidėti sprendimo priėmimą dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus dėl apsaugos pastatams, esantiems Kėdainių rajono sav., Dotnuvos mstl. Vytauto g. 16A ir Vytauto g. 37, suteikimo ir pakartotinai svarstyti klausimą, pateikus papildomus duomenis (pastatų vidaus ir išorės fotofiksacijas, išsamesnius istorinius duomenis).

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 23

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas