Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų nutarimai
2022 - 11 - 23

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-09-20 nuotolinio posėdžio nutarimai

2022 m. rugsėjo 20 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta (protokolo Nr. VT-29):

1. Patikslinti Šilutės miesto istorinės dalies (u. k. 12331), Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutės m., duomenis Kultūros vertybių registre, keičiant pastato, esančio Šilutėje, Rusnės g. 8, statusą iš vertingųjų savybių požymių turinčio objekto į urbanistinės struktūros statinį.

2. Patikslinti Utenos dvaro sodybos (u. k. 837), Utenos rajono sav., Utenos m., K. Ladygos g., duomenis Kultūros vertybių registre, apibrėžiant vizualinės apsaugos pozonio ribas, kurios įsigalios kultūros paveldo objektą paskelbus saugomu valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

3. Patikslinti Pastatų komplekso, vad. Lopacinskių rūmais (u. k. 24965), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Bernardinų g. 8, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant Pastatų komplekso, vad. Lopacinskių rūmais (u. k. 24965) teritorijos ir Ūkinio pastato (u. k. 24968) vertingąsias savybes, taip pat patikslinant apibrėžtas kultūros paveldo objekto teritorijos ribas.

4. Patikslinti Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073), Vilniaus m., duomenis Kultūros vertybių registre: 1) papildant vertingąsias savybes Šiltadaržio g. 6 tvora, 2) patikslinant ir papildant vertingosios savybės „išklotinės - <...> Bernardinų g. ŠR ir PV pusių, Šiltadaržio g. V ir R pusių“ aprašymą, 3) keičiant statinių (sandėlio ir transformatorinės), esančių sklype Šiltadaržio g. 6, statusą iš urbanistinės struktūros statinių į teritorijoje esančius kitus objektus.

5. Patikslinti Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso (u. k. 15969), Kauno miesto sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 27, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant kompleksinės dalies – Laikinosios M. K. Čiurlionio dailės galerijos (u. k. 25775) vertingąsias savybes, jas papildant „PR fasado nišose dviem mozaikomis dailės studijų tema“ ir „I a. vestibiulio ketaus radiatoriais su reguliatoriais, šilumotiekio vamzdžių tipu“.

6. Patikslinti Klėties (u. k. 2326), Šiaulių rajono sav., Raudėnų sen., Varpo g. 1, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant Klėties (u. k. 2326), Šiaulių rajono sav., Raudėnų sen., Varpo g. 1, duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes, etnokultūrinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) ir architektūrinį (lemiantį reikšmingumą-tipišką) vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

7. Suteikti apsaugą Namui (47467), esančiam Trakų rajono sav., Rubežiaus k., Miškininkų g. 6, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

8. Patikslinti Stakliškių alaus daryklos pastatų komplekso (u. k. 28287), susidedančio iš Salyklo džiovyklos (u. k. 28288) ir Sandėlio (u. k. 28289), Prienų rajono sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Trakų g. 9, duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant kompleksinio objekto bei kompleksinių dalių vertingąsias savybes, architektūrinį, inžinerinį ir istorinį vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos bei vizualinės apsaugos pozonio ribas.

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 23

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas