Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų nutarimai
2022 - 11 - 23

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-09-27 nuotolinio posėdžio nutarimai

2022 m. rugsėjo 27 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta (protokolo Nr. VT-30):

1. Pastatui, esančiam Vilniuje, Suvalkų g. 1, netikslinga suteikti apsaugą. Patikslinti Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., duomenis Kultūros vertybių registre, keičiant pastato, esančio Vilniuje, Suvalkų g. 1, statusą iš vertingųjų savybių turinčio į urbanistinės struktūros statinį.

2. Rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl XVII a. statinio liekanų (buvusio pastato akmenų-plytų mūro pamatų fragmentų) nustatymo Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1429), Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretingos m., vertingąja savybe.

3. Rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl XIX a. II p. architektūrinių struktūrų – buvusio ūkinės paskirties medinio pastato liekanų (pamatų, nuogrindos ir lauko riedulių grindinių fragmentų) nustatymo Telšių senamiesčio (u. k. 17113), Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., vertingosiomis savybėmis. XX a. vid. ūkinės duobės ir medinių lentų lietaus vandens nuvedimo latako liekanoms nepakanka verčių, todėl netikslinga rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto dėl jų nustatymo Telšių senamiesčio (u. k. 17113) vertingosiomis savybėmis.

4. Rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Goštauto g., atidengtų XVIII a. II p. statinio liekanų (cilindrinio skliauto, šiaurinės sienos/pamato bei galimai kryžminio skliauto dalies fragmentų) nustatymo Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., vertingosiomis savybėmis. Netikslinga saugoti XVIII a. II p. statinio liekanos – sienos fragmento, nes jam nepakanka verčių.

5. Netikslinga rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto dėl archeologinių tyrimų metu Žeimelyje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 2,  atidengto XIX a. II p.–XX a. pr. statinio liekanų (buvusio medinio pastato pamato fragmentų) nustatymo Žeimelio (u. k. 17128), Pakruojo rajono sav., Žeimelio sen., Žeimelio mstl., vertingąja savybe, nes joms nepakanka verčių.

6. Atidėti sprendimo priėmimą dėl kamino, esančio Alytaus rajono sav., Miroslovo sen., Geistariškių k., Plytinės g., įvertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos jam reikalingumo. Svarstyti klausimą pakartotinai, gavus papildomus duomenis (istorinių šaltinių apžvalgą bei išlikusių plytinių, jų kaminų lyginamąją analizę).

7. Patikslinti Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso (u. k. 642), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Katedros a. 2, 3, 4, Arsenalo g. 1, 3, 3A, 5, B. Radvilaitės g. 4, 6, 8, duomenis Kultūros vertybių registre, tilto per Vilnios upę atramos liekaną nustatant kompleksinio objekto teritorijos vertingąja savybe.

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 23

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas