Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų nutarimai
2022 - 11 - 28

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2022-11-23 posėdžio nutarimai

2022 m. lapkričio 23 d. nuotoliniu būdu vykusioKultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio Nr. VL-19 metu nutarta:

 

1. Patikslinti Lieplaukės piliakalnio, vad. Pilale (u. k. 5460), Plungės r. sav., Babrungo sen., Lieplaukės k., apskaitos duomenis: patikslinti pavadinimą, apibrėžti teritoriją piliakalniui suformuoto žemės sklypo ribomis, jo plotą padidinant (teritoriją padidinant šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

2. Patikslinti Lekemės piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23969), Plungės r. sav., Stalgėnų sen., Stalgėnų k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (šiaurinėje, vakarinėje ir pietinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, rytinėje apibrėžiant pagal reljefą; tokiu būdu teritoriją padidinant šiaurės vakarų, vakarų ir šiaurės rytų-rytų kryptimis, sumažinant vakarinėje dalyje), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (rytų kryptimi), vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkančius Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 935 redakcija) (toliau – Taisyklės), 13.1 ir 16.1 papunkčių reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, pylimą, griovį, šlaitus, terasą, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

3. Patikslinti Pakutuvėnų piliakalnio, vad. Pilale (u. k. 5454), Plungės r. sav., Šateikių sen., Pakutuvėnų k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą gerokai sumažinant (pietvakarinėje, vakarinėje, šiaurinėje ir rytinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų, pietinėje dalyje apibrėžiant pagal reljefą; tokiu būdu teritoriją sumažinant pietvakarinėje, vakarinėje, šiaurinėje ir šiaurės rytinėje–rytinėje dalyse (teritoriją patektų į piliakalniui paliktą nesuformuotą žemės sklypą (laisvą valstybinę žemę)), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų, šiaurės, šiaurės rytų–rytų kryptimis) ir vizualinės apsaugos pozonį (vakarų, šiaurės, šiaurės rytų–rytų kryptimis, gerokai jį sumažinant), atitinkančius Taisyklių, 13.1 ir 16.1 papunkčių reikalavimus, nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, pylimą, šlaitus, terasą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

4. Patikslinti Šateikių kapinyno (u. k. 16189), Plungės r. sav., Šateikių sen., Šateikių k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (vakarinėje, šiaurės rytinėje ir pietinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, pietvakarinėje ir rytinėje–pietvakarinėje dalyse apibrėžiant pagal reljefą; tokiu būdu teritoriją padidinant vakarų ir šiaurės kryptimis, ir sumažinant šiaurės rytinėje dalyje), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 11 straipsnio 6 dalies ir  Taisyklių, 13.1 papunkčio nuostatomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės kryptimi (nuo teritorijos dalies, nepatenkančios į Minijos ichtiologinio draustinio teritorijos), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, kapus), regioninį reikšmingumo lygmenį;

5. Kamičių pilkapynui (u. k. 47186), Šalčininkų r. sav., Dainavos sen., Kamičių k., reikalinga apsauga (jam suteikti apsaugą): apibrėžti teritoriją (pagal pilkapių paplitimą), nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, akmenų vainikus ar jų liekanas), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

6. Patikslinti Valakavičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24121), Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Valakavičių k., apskaitos duomenis: apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (rytų kryptimi nuo teritorijos), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunkčio reikalavimus, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, jį sumažinant šiaurinėje dalyje, patikslinti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete vietoje piliakalnio aikštelės nustatant aikštelę, vietoje griovių – griovį);

7. Patikslinti Kiaulėkų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 36714), Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Valakavičių k., apskaitos duomenis: apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete vietoje piliakalnio aikštelės nustatant aikštelę);

8. Patikslinti Bilionių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23904), Šilalės r. sav., Bilionių sen., Bilionių k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją piliakalniui su gyvenviete suformuoto žemės sklypo ribomis, jo plotą kiek sumažinant (vakarinėje dalyje), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos (patenka į Bilionių kraštovaizdžio draustinio teritoriją), piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, terasas, šlaitus, griovį, pylimą, kultūrinį sluoksnį, kapus; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

9. Patikslinti Pagrybio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23916), Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Pagrybio k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (teritorijos ribas vakarinėje, šiaurinėje ir pietinėje–pietrytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų; teritoriją kiek praplečiant vakarų kryptimi ir sumažinant pietinėje–pietrytinėje dalyje), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimus, terasas, griovį, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

10. Patikslinti Kalvalių, Požerės piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete (u. k. 23911), Šilalės r. sav., Upynos sen., Papaukštkalnio k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (teritorijos ribas šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, vakarinėje dalyje – atsižvelgiant į reljefą; tokiu būdu kiek padidinant pietų kryptimi ir sumažinant šiaurės vakarinėje dalyje), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, piliakalniui su priešpiliu ir gyvenviete, piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpiliui – archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su priešpiliu ir gyvenviete: reljefą; piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimus, griovį, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

11. Patikslinti Rubinavo piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23920), Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Rubinavo k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją geodeziniais matavimais piliakalniui su gyvenviete suformuoto žemės sklypo ribomis, jo plotą kiek padidinant (pietvakarių kryptimi), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (vakarų, šiaurės, rytų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimus, griovį, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

12. Patikslinti Kazokų piliakalnio, vad. Užpiliu (u. k. 3330), Šilalės r. sav., Upynos sen., Kazokų I k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (teritorijos ribas šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyse priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, vakarinėje–šiaurės vakarinėje dalyje – atsižvelgiant į reljefą; tokiu būdu teritoriją kiek praplečiant šiaurės, rytų, pietryčių kryptimis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimus, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

13. Patikslinti Kunigiškių, Pajevonio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 22991), Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Pajevonio k., apskaitos duomenis: apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su gyvenviete piliakalniui vertingąja savybe nustatant reljefą);

14. Patikslinti Ragaišių, Aspertavo piliakalnio, vad. Juodkalniu (u. k. 16193), Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Pajevonio k., apskaitos duomenis: vadovaujantis NKPAĮ 8 straipsnio 9 dalies ir 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes (nustatant kultūrinį sluoksnį);

15. Patikslinti Šakių piliakalnio (u. k. 3704), Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Šakių k., apskaitos duomenis: vadovaujantis NKPAĮ 8 straipsnio 9 dalies ir 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio;

16. Patikslinti Alksnių piliakalnio (u. k. 5602), Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Alksnių k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (šiaurės vakarinėje ir  vakarinėje dalyse teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypų ribų, pietinėje dalyje atsižvelgiant į keliuką, kitose dalyse – į reljefą; tokiu būdu teritoriją padidinant šiaurės vakarinėje, šiaurinėje ir pietinėje dalyse), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčių reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, terasą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

17. Patikslinti Mičiūnų pilkapio (u. k. 5607), Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Čivylių k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (teritorijos ribas rytinėje dalyje priderinant prie preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų, kitose dalyse – atsižvelgiant į pilkapio kontūrus; teritoriją kiek praplečiant šiaurės ir pietų kryptimis), vietoje buvusio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų ir pietų kryptimis), nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilą, akmenų vainiką), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

18. Patikslinti Grumbinų kalno (u. k. 21070), Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Grumbinų k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (teritorijos ribas apibrėžiant pagal reljefą;  teritoriją kiek praplečiant šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (pietų ir šiaurės–šiaurės rytų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąją savybę (reljefą), regioninį reikšmingumo lygmenį;

19. Panavadžio pilkapynui (u. k. 47637), Rietavo sav., Tverų sen., Panavadžio k., reikalinga apsauga (jam suteikti apsaugą): apibrėžti teritoriją (pagal pilkapių paplitimą), nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, akmenų vainikus ar jų liekanas), nacionalinį reikšmingumo lygmenį;

20. Patikslinti Šilėnų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23892), Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šilėnų k., apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (teritorijos ribas apibrėžti atsižvelgiant į reljefą; tokiu būdu kiek padidinant vakarų kryptimi ir sumažinant šiaurinėje ir rytinėje dalyse), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (šiaurės, vakarų ir pietų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete, piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: aikštelę, pylimą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

.

Priimtų sprendimų motyvai: objektai atitinka arba neatitinka Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo“, nustatytus  kriterijus – amžiaus cenzą, autentiškumą bei reikšmingumą.

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 28

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas