Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 11 - 29

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-12-05 nuotolinis posėdis

2022 m. gruodžio 5 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių kompleksui (47740), Utenos rajono sav., Kuktiškių sen., Kuktiškių mst., Žvejų g. 2, suteikimo.

 

Papildoma informacija:

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas,kuriuo siūloma suteikti apsaugą Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių kompleksui (47740), esančiamKuktiškių sen., Kuktiškių mst., Žvejų g. 2, sudarytam iš kompleksinių dalių: Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (47741), Varpinės (47742), Šventoriaus tvoros ir vartų (47743), kurioms siūloma suteikti apsaugą; nustatyti vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

 

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Šemetaičių kaimo koplytstulpio (u. k. 8637), Akmenės rajono sav., Papilės sen., Šemetaičių k., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 8637) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Šemetaičių kaimo koplytstulpio (u. k. 8637), Akmenės rajono sav., Papilės sen., Šemetaičių k., duomenis Kultūros vertybių registre, keičiant kompleksiškumą (iš kompleksinio į pavienį kultūros paveldo objektą), nustatant vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas. Atsižvelgus į tai, kad Koplytstulpis (u. k. 30262) ir Kryžiai-viršūnės (5 vnt.) priskiriamos Šemetainčių kaimo koplytstulpio (u. k. 8637) vertingosioms savybėms, siūloma panaikinti joms apsaugą kaip kompleksinėms dalims. Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Beržoro Šv. Stanislovo pastatų ir tautodailininko Stanislovo Riaubos kapo komplekso (u. k. 1545), Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k., Gaso g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 1545) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Beržoro Šv. Stanislovo pastatų ir tautodailinko Stanislovo Riaubos komplekso (u. k. 1545), esančio Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k., Gaso g. 2, sudaryto iš Šv. Stanislovo bažnyčios (u. k. 26954), Varpinės (u. k. 26955), Koplyčios (26956), duomenis Kultūros vertybių registre, papildant nauja kompleksine dalimi – Tautodailininko Stanislovo Riaubos kapu (u. k. 16745); nustatyti komplekso ir jo kompleksinių dalių: Šv. Stanislovo bažnyčios (u. k. 26954), Varpinės (u. k. 26955), Koplyčios (26956) vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

 

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Ornamentuotam kryžiui (u. k. 13228), Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 13228) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Ornamentuotam kryžiui (u. k. 13228), Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k., nes ši kultūros vertybė tapo Beržoro Šv. Stanislovo pastatų ir tautodailininko Stanislovo Riaubos kapo komplekso (u. k. 1545)Šv. Stanislovo bažnyčios (u. k. 26954) vertingąja savybe.

 

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Ornamentuotiems kryžiams (2) (u. k. 13224), Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 13224) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Ornamentuotiems kryžiams (u. k. 13224), Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k., nes šios kultūros vertybės tapo Beržoro Šv. Stanislovo pastatų ir tautodailininko Stanislovo Riaubos kapo komplekso (u. k. 1545)Varpinės (u. k. 26955) vertingosioms savybėms.

 

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Radvilų kaimo koplytėlės (u. k. 13791), Šiaulių rajono sav., Kužių sen., Radvilių k., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 13791) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Radvilų kaimo koplytėlės (u. k. 13791), Šiaulių rajono sav., Kužių sen., Radvilių k., duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Taujėnų dvaro sodybos  (u. k. 1026), Ukmergės rajono sav., Taujėnų sen., Taujėnų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

 

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 1026) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Taujėnų dvaro sodybos  (u. k. 1026), esančios Ukmergės rajono sav., Taujėnų sen., Taujėnų k.,duomenis kultūros vertybių registre, nustatant 11 kompleksinių dalių: Rūmų (u. k. 22315), Oficinos (u. k. 22322), Svirno (u. k. 22318), Kumetyno (u. k. 22319), Kumetyno (u. k. 22316), Rūsio (u. k. 22317), Rūsio (22320), Tvarto (22321), Tvarto (22323), Kalvės (22324), Parko (22326) vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį, patikslinant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

 

8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Taujėnų dvaro sodybos tvartui (u. k. 22321), Ukmergės rajono sav., Taujėnų sen., Taujėnų k., panaikinimo.

 

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 22321) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma naikinti Taujėnų dvaro sodybos (u. k. 1026) kompleksinei daliai – Taujėnų dvaro sodybos tvartui (u. k. 22321) – apsaugą, nes jis buvo rekonstruotas, jo vertingosios savybės neišlikę.

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 29

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas