Titulinis
Naujienos
2022 - 11 - 29

Pradedamas rengti Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu, ir jos apsaugos zonos tvarkymo planas

gera-b99c6a074540dec4918e2731924ad015.jpg
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja apie pradedamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas kultūros vertybių registre 22149) ir jos apsaugos zonos tvarkymo planą (toliau – Kauno Naujamiesčio tvarkymo planas).
 
Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. IV-838 „Dėl Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų”.
 
Planavimo tikslai:
 1. nustatyti Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22149), teritorijos ir apsaugos zonos ribas;
 2. nustatyti paveldosaugos reikalavimus Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, vertingųjų savybių apsaugai ir Pasaulio paveldo centrui pateiktoje paraiškoje „Kauno modernizmas: optimizmo architektūra, 1919–1939 m.“ išskirtų vertingų elementų (atributų), kuriais grindžiama suformuota išskirtinė visuotinė vertė, išsaugojimui;
 3. nustatyti prioritetines tvarkymo kryptis ir teritorines apsaugos priemones, skirtas Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, ir jos apsaugos zonos teritorijai apsaugoti, tvarkyti ir naudoti bei pažeistoms šios teritorijos dalims atgaivinti.
 
Planavimo uždaviniai:
 1. atlikus išsamią analizę, įvertinti Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, vertingųjų savybių būklę, nustatyti ją įtakojančius veiksnius bei galimas grėsmes vertingųjų savybių išsaugojimui;
 2. nustatyti vietovės ir jos apsaugos zonos ribas;
 3. nustatyti paveldosaugos reikalavimus bei tvarkymo kryptis Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, vertingųjų savybių apsaugai bei pasiūlyti tvarkymo kryptis Pasaulio paveldo centrui pateiktoje paraiškoje „Kauno modernizmas: optimizmo architektūra, 1919 – 1939 m.“ išskirtų vertingų elementų (atributų), kuriais grindžiama suformuota išskirtinė visuotinė vertė, išsaugojimui;
 4. vietovės teritorijoje ir apsaugos zonoje nustatyti skirtingo reglamentavimo zonas ir jų saugojimo ir naudojimo režimus;
 5. skirtingo reglamentavimo zonose nustatyti teritorines apsaugos priemones, prioritetą teikiant vietovės vertingųjų savybių ir vertingų elementų (atributų) išryškinimui bei susiformavusio vertingo kultūrinio kraštovaizdžio išsaugojimui. Pagrįsti šių priemonių parinkimą;
 6. suformuoti kryptis ir priemones pažeistų, nesusiformavusių vietovės dalių atgaivinimui ir darniam vystymui;
 7. nustatyti vietovės apsaugos zonos tvarkymo principus, siekiant užtikrinti jos apžvelgiamumą bei artimiausios vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio išsaugojimą.
 8. nustatyti paveldosaugos reikalavimus planuojamos teritorijos paveldo statinių tvarkymui ir pritaikymui, želdinių apsaugai ir tvarkymui, kvartalų, atvirų erdvių, vietovės šlaitų, upės slėnio tvarkymui. 
 
Planavimo lygmuo: Vietovės
 
Planavimo organizatorius:
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), Šnipiškių g.3, LT – 09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@kpd.lt  interneto svetainė https://kpd.lt
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Departamento Kauno teritorinis skyrius, Rotušės a. 29, LT – 44033, Kaunas, tel. (8 37)  20 85 84, el.p. kaunas@kpd.lt
 
Planų rengėjas: bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
 
Planavimo darbų programa: Su Kauno Naujamiesčio tvarkymo plano planavimo darbų programagalima susipažinti čia.
 
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): atliekama atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui, kurią atlikus bus nuspręsta ar privalomas Kauno Naujamiesčio tvarkymo plano SPAV.
 
Ar numatoma parengti tvarkymo plano sprendinių koncepcija ir paveldosauginę ekspertizę:
Taip, Kauno Naujamiesčio tvarkymo plano sprendinių koncepcija rengiama.
Taip, sprendinių paveldosauginė ekspertizė atliekama
 
Pasiūlymus dėl Kauno Naujamiesčio tvarkymo plano organizatoriui galima teikti raštu bei el. paštu planavimo organizatoriui - Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g.3, LT – 09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@kpd.lt, Departamento Kauno teritorinio skyriaus buveinėje Rotušės a. 29 Kaune ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. S-VT-19-22-1061) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki planavimo proceso baigiamojo etapo viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
 
Informacija apie parengtąKauno Naujamiesčio tvarkymo planą (numatomas planavimo laikotarpis iki ~ 3 metų) ir galimą susipažinimą su jo sprendiniais, bus paskelbta teisės aktais numatyta tvarka.

 

Paskutinį kartą redaguota2022 - 12 - 05

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas