Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 12 - 27

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2023-01-16 nuotolinis posėdis

2023 m. sausio 16 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kurnėnų mokyklos statinių komplekso (u. k. 12215), Alytaus rajono sav., Miroslavo sen., Kurnėnų k., Draugystės g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 12215) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Kurnėnų mokyklos statinių kompleksui (u. k. 12215), Alytaus rajono sav., Miroslavo sen., Kurnėnų k., Draugystės g. 2, priskiriamos Kurnėnų mokyklos statinių komplekso mokyklos (u. k. 16014) vertingąsias savybes.
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Žemaičių Kalvarijai (u. k. 17119), Plungės raj. sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos m., panaikinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 17119) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Žemaičių Kalvarijai (u. k. 17119), Plungės raj. sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo 2 priedo 6 punktu. Žemaitijos Kalvarijos urbanistinės kultūros paveldo vietovės teritorijos ribos iš esmės sutampa su Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio (u.k. 1558) teritorijos ribomis, nustatytomis Žemaičių Kalvarijos statinių komplekso (u. k. 1558) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu (teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu ir paveldotvarkos projektu). Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Draugijos „Santara“ stelos (u. k. 4427), Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.  
 
Papildoma informacija
Statusas (u. k. 4427) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti  Draugijos „Santara“ stelos (u. k. 4427), Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., vertingąsias savybes, memorialinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) vertingųjų savybių pobūdį,vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.
 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sartininkų kaimo koplytėlės (14145), Tauragės rajono sav., Žygaičių sen., Sartininkų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. 
 
Papildoma informacija
Statusas (u. k. 14145) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti Sartininkų kaimo koplytėlės (14145), Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Sartininkų k.,  vertingąsias savybes, dailės (lemiantį reikšmingumą-tipišką) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją, patikslinti pavadinimą.
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 12 - 27

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas