Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2023 - 01 - 06

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2023-01-11 nuotolinis posėdis

2023 m. sausio 11 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis. Numatoma svarstyti:
 
1. Bijeikių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24533), Anykščių r. sav., Anykščių sen., Bijeikių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete pripažintas valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas (toliau – Aktas); 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (pietvakarinėje-pietinėje, pietrytinėje, rytinėje-šiaurės rytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija padidėtų pietvakarinėje dalyje, sumažėtų pietrytinėje ir rytinėje dalyse), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos (patenka į Rubikių hidrografinio draustinio teritoriją), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui – reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
2. Piliakalnio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24543), Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Piliakalnio vs., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete pripažintas valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (priderinant prie preliminariais matavimais suformuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo ribų; tokiu būdu teritorija sumažėtų šiaurinėje-šiaurės rytinėje dalyje, padidėtų visomis kitomis kryptimis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos (patenka į Rubikių hidrografinio draustinio teritoriją), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui – reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
3. Ruokiškės piliakalnio (u. k. 1966), Ignalinos r. sav., Naujojo Daugėliškio sen., Ruokiškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis pripažintas valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) numatoma formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (vakarinėje, šiaurės vakarinėje ir šiaurės rytinėje-rytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija kiek sumažėtų rytinėje dalyje, padidėtų vakarų, šiaurės vakarų kryptimis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 935 redakcija) (toliau – Taisyklės), 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, terasas, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
4. Daugėliškių piliakalnio, vad. Ožnugariu (u. k. 2303), Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Budriškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis pripažintas valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (vakarinėje, šiaurės vakarinėje ir šiaurės rytinėje dalyse priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija kiek sumažėtų šiaurinėje dalyje, padidėtų vakarų kryptimi), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų kryptimi) ir vizualinės apsaugos pozonį (pietvakarių, vakarų, šiaurės-šiaurės rytų kryptimis), atitinkančius Taisyklių 13.1 ir 16.1 papunkčiuose numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, pylimus, griovius, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
5. Papilių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23843), Rokiškio r. sav., Obelių sen., Papilių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“; 3) piliakalniui numatoma formuoti žemės sklypą.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (vakarinėje dalyje priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypo ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų vakarinėje ir šiaurinėje dalyse, padidėtų rytų ir pietų kryptimis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui – reljefą, aikštelę, pylimą, terasą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
6. Dapkiškės piliakalnio (u. k. 3338), Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Dapkiškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) piliakalniui numatoma formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (šiaurinėje ir rytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų vakarinėje dalyje, padidėtų šiaurės ir rytų kryptimis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (vakarų, šiaurės, rytų ir pietryčių kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimus, griovius, šlaitus, terasą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
 
7. Salako piliakalnio, vad. Puodiakalniu (u. k. 12248), Zarasų r. sav., Salako sen., Salako mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis pripažintas valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 1) numatoma formuoti žemės sklypą; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona, tikslintinos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (pietinėje, rytinėje ir šiaurės vakarinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų pietinėje, pietrytinėje ir šiaurės rytinėje dalyse, padidėtų rytų, šiaurės ir šiaurės vakarų kryptimis), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes (nustatant kultūrinį sluoksnį), nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
8. Mineikiškių piliakalnio (u. k. 5705), Zarasų r. sav., Zarasų sen., Mineikiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) numatoma formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą gerokai padidinant (pietvakarinėje, vakarinėje, šiaurės ir šiaurės rytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų pietrytinėje dalyje, padidėtų kitomis kryptimis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
9. Virbaliūnų senovės gyvenvietės (u. k. 32596), Kauno r. sav., Kulautuvos sen., Virbaliūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Senovės gyvenvietė inicijuota skelbti valstybės saugoma.
Akto parengimo pagrindas: 1) Senovės gyvenvietė inicijuota skelbti valstybės saugoma, todėl jai būtina apibrėžti apsaugos zoną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, būtina apibrėžti apsaugos zoną, tikslintinos vertingosios savybės.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą nežymiai sumažinant (šiaurės rytinėje-rytinėje ir pietrytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal archeologinių radinių paplitimą ir reljefą; tokiu būdu teritorija kiek sumažėtų pietrytinėje dalyje, padidėtų šiaurės vakarų kryptimis), vadovaujantis NKPAĮ 9 straipsnio 5 dalies ir 10 straipsnio 6 dalies, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (pietryčių kryptimi), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes (vertingąja savybe nenustatant pavienių archeologinių radinių ar jų sankaupų), nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
10. Šiaulelių piliakalnio, vad. Pilale (u. k. 3882), Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Grigaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (pietvakarinėje, pietinėje, rytinėje-šiaurės rytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, šiaurės vakarinėje dalyje, atsižvelgiant į kelią; tokiu būdu teritorija sumažėtų šiaurės vakarinėje dalyje, padidėtų pietvakarių ir pietų kryptimis), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimus, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
11. Bradeliškių piliakalnio su papiliu (u. k. 34993), Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Buivydų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su papiliu ir piliakalnio su papiliu papilys inicijuoti skelbti valstybės saugomais, piliakalnio su gyvenviete piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Piliakalnis su papiliu ir piliakalnio su papiliu papilys inicijuoti skelbti valstybės saugomais; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, tikslintinos vertingosios savybės.
Aktu siūlomas: Apibrėžti teritoriją, jo plotą nežymiai padidinant (šiaurinėje ir pietrytinėje dalyse priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypo ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija kiek sumažėtų vakarinėje ir rytinėje dalyse, padidėtų kitomis kryptimis), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti apsaugos zonos (patenka į Neries regioninio parko Dūkštų kraštovaizdžio draustinio teritoriją), patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su papiliu piliakalniui ir piliakalnio su papiliu papiliui vietoje pylimai nustatant pylimą, vietoje grioviai – griovį).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
12. Maniuliškių kapinyno (u. k. 5714), Zarasų r. sav., Antazavės sen., Maniuliškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Kapinynas registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (pietvakarinėje vakarinėje-šiaurės vakarinėje, ir rytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų pietinėje ir pietrytinėje dalyse, padidėtų šiaurės ir šiaurės rytų kryptimis), nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, kapus), regioninį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
13. Žarijų piliakalnio (u. k. 5507), Prienų r. sav., Prienų sen., Žarijų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (šiaurinėje dalyje priderinant prie preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų pietvakarinėje ir rytinėje dalyse, padidėtų šiaurės, rytų ir pietų-pietvakarių kryptimis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimą, griovį, terasą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
14. Žarijų piliakalnio II su gyvenviete (u. k. 22965), Prienų r. sav., Prienų sen., Žarijų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (pietinėje ir rytinėje dalyse priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų rytinėje dalyje, padidėtų pietų-pietvakarių kryptimi), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (rytų kryptimi) ir vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkančius Taisyklių 13.1 ir 16.1 papunkčiuose numatytus reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui – aikštelę, pylimus, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – kultūrinį sluoksnį, reljefą), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
15. Velžių piliakalnio su priešpiliu (u. k. 23874), Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Velžių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su priešpiliu pripažintas valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (apibrėžiant piliakalniui su priešpiliu geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis; tokiu būdu teritorija padidėtų rytų kryptimi, kitomis kryptimis nežymiai sumažėtų), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (rytų kryptimi), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, piliakalniui su priešpiliu nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (piliakalniui su priešpiliu – reljefą; piliakalnio su priešpiliu piliakalniui – aikštelę, pylimą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su priešpiliu priešpiliui – aikštelę, griovį, pylimą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
16. Ižiniškių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23753), Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Ižiniškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (šiaurinėje, vakarinėje-pietvakarinėje ir pietytinėje dalyse priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų pietvakarinėje ir rytinėje dalyse, padidėtų šiaurės kryptimi), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (pietvakarių, vakarų, šiaurės ir rytų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui – aikštelę, pylimus, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – kultūrinį sluoksnį, reljefą), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
17. Velikuškių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24093), Zarasų r. sav., Antazavės sen., Velikuškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (priderinant prie geodeziniais matavimais piliakalniui su gyvenviete suformuoto žemės sklypo ribų; tokiu būdu teritorija sumažėtų šiaurinėje dalyje, padidėtų vakarų ir pietų kryptimis), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos (patenka į Sartų hidrografinio draustinio teritoriją), piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui – aikštelę, pylimą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį, kapus; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
18. Velikuškių piliakalnio II su gyvenviete (u. k. 24095), Zarasų r. sav., Antazavės sen., Velikuškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą sumažinant (priderinant prie geodeziniais matavimais piliakalniui su gyvenviete suformuoto žemės sklypo ribų; tokiu būdu teritorija sumažėtų šiaurinėje, šiaurės rytinėje dalyse, kiek padidėtų pietvakarių, vakarų kryptimis), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos (patenka į Sartų hidrografinio draustinio teritoriją), piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui – aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
19. Jurkakalnio piliakalnio, vad. Pilies kalnu (u. k. 27117), Zarasų r. sav., Turmanto sen., Jurakalnio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis pripažintas valstybės saugomu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Patikslinti pavadinimą, apibrėžti teritoriją pagal faktinę situaciją (piliakalnis yra į pietvakarius nuo Kultūros vertybių registre nurodytos teritorijos, atsižvelgiant į reljefą bei priderinant prie preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų (tokiu būdu piliakalnio teritorija persistumtų š pietvakarius, teritorijos plotas padidėtų), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio (visomis kryptimis) ir vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkančius Taisyklių 13.1 ir 16.1 papunkčiuose numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
 
 
 
 
Paskutinį kartą redaguota2023 - 01 - 10

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas