Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2023 - 01 - 17

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2023-01-23 nuotolinis posėdis

2023 m. sausio 23 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (u. k. 22148) Kauno m. sav., Kauno m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (pakartotinis svarstymas).
Statusas – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis Kauno miesto istorinės dalies vadinamos Žaliakalniu apsaugos reglamentu, publikuotais ir vizualiniais tyrimais, archyvine bei ikonografine medžiaga, fotofiksacija, kuriuo siūloma patikslinti Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (u. k. 22148) vertingąsias savybes. Apibrėžtos teritorijos ribos ir apsaugos zona, kurios nustatytos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-12-14 įsakymu ĮV-680, nekeičiamos. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
 
 
 
 
Paskutinį kartą redaguota2023 - 01 - 17

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas