Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2023 - 01 - 18

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2023-01-23 nuotolinis posėdis

2023 m. sausio 23 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Stelmužės dvaro sodybos (u. k. 939), Zarasų rajono sav., Imbrado sen., Stelmužės k., Ąžuolo g., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 939) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Stelmužės dvaro sodybos (u. k. 939), Zarasų rajono sav., Imbrado sen., Stelmužės k., Ąžuolo g., vertingąsias savybes, papildant jas naujai atrasta vertingąja savybe – žmogaus apdorotu rieduliu. 
 
2. Klausimas dėl Pastato, esančio Joniškio rajono sav., Joniškio m., Upytės g. 5, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos reikalingumo.
 
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – gauta Kultūros paveldo centro išvada, pagal kurią nesiūloma rengti apskaitos dokumentaciją dėl apsaugos pastatui, esančiam Joniškio rajono sav., Joniškio m., Upytės g. 5, suteikimo.
Pastatas patenka į Joniškio miesto istorinę dalį (u. k. 17084), kur vietovės apibrėžtų teritorijos ribų plane yra pažymėtas kaip teritorijoje esantis, vertingųjų savybių požymių turintis objektas ir patenka į Upytės gatvės užstatymo išklotinę. Remiantis surinkta medžiaga, siūloma Joniškio miesto istorinės dalies (u. k. 17084) apibrėžtų teritorijos ribų plane patikslinti pastato žymėjimą taip, kad jis apimtų ir pastato ŠR salės korpusą. 
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Beržoro Šv. Stanislovo bažnyčios pastatų komplekso (u. k. 1545), Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k., Gaso g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (pakartotinis svarstymas).
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 1545) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Beržoro Šv. Stanislovo pastatų komplekso (u. k. 1545), esančio Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k., Gaso g. 2 (patikslintas atsižvelgus į Vertinimo tarybos 2022-12-05 posėdyje išsakytas pastabas).
 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Ornamentuotam kryžiui (u. k. 13228), Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k., panaikinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 13228) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Ornamentuotam kryžiui (u. k. 13228), Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k., nes ši kultūros vertybė tapo Beržoro Šv. Stanislovo pastatų komplekso (u. k. 1545)Šv. Stanislovo bažnyčios (u. k. 26954) vertingąja savybe.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Ornamentuotiems kryžiams (2) (u. k. 13224), Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k., panaikinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 13224) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Ornamentuotiems kryžiams (u. k. 13224), Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k., nes šios kultūros vertybės tapo Beržoro Šv. Stanislovo pastatų komplekso (u. k. 1545)Varpinės (u. k. 26955) vertingosiomis savybėmis.
 
Paskutinį kartą redaguota2023 - 01 - 18

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas