Alytaus regionas

ALYTAUS MIESTAS

Renginio data: Rugsėjo 15 d.
Laikas: 17 val.
Vieta: Alytaus audiovizualiųjų menų centras, Kauno g. 9, Alytus.
Numatomas renginys: Alytaus sinagogos tvarkybos darbų pristatymas „Nuo sinagogos iki Audiovizualiųjų menų centro“. Restauruotoje Alytaus sinagogoje paveldosaugininkai, restauratoriai  ir muziejininkai skaitys pranešimus apie pastato ir jame esančios sienų tapybos konservavimo ir restauravimo  darbus, diskutuos apie objekto įveiklinimo patirtis, pritaikant šiandienos kultūros reikmėms.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Sinagogos pastatas (32380).
Renginio organizatoriai: Alytaus kraštotyros muziejaus Audiovizualiųjų menų centras, muziejininkė-konsultantė Lina Valaitytė, (8 315) 49927, el. p. lina.valaityte@alytausmuziejus.lt.

Renginio data: Rugsėjo18 d.
Laikas: 10.30 val.
Vieta: Senamiesčio skveras, Alytus.
Numatomas renginys: žygis pėsčiomis. Maršrutas – Juozapavičiaus tiltas – I Alytaus aikštė – Alytaus piliakalnis – Baltosios rožės tiltas – Kaniūkų tiltas – Alytaus miesto sodas.
Pagrindinė idėja – tikslinei grupei (abiturientams ir vyresnių klasių mokiniams, kurie domisi turizmu, istorija, paveldu,  architektūra, statyba, restauravimu, ar planuoja studijuoti šiuos dalykus,  projektuotojams, architektams ir visiems besidomintiems) pristatyti kultūros paveldo objektą, kuriame planuojama vykdyti tvarkybos darbus, supažindinti su esančiomis problemomis, jų sprendimo būdais ir objekto pritaikymo galimybėmis, taip pat pristatyti kultūros paveldo objektus, kur darbai jau įvykdyti ir objektai sėkmingai pritaikyti veiklai.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: namas Jiezno g. 2 (21840), Alytaus piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Joninių kalnu, Švento Jono kalnu, Vienuolyno kalnu (1827), Geležinkelio Sankt Peterburgas – Varšuva atšakos Varėna-Alytus statinių komplekso Alytaus geležinkelio tilto liekanos (33316), Alytaus miesto sodas (24591).
Renginio organizatoriai: Alytaus miesto savivaldybės administracija, vyr. specialistas Nerijus  Abromaitis, (8 626) 04261, el. p. nerijus.abromaitis@alytus.lt.
Renginio bendraorganizatoriai: Alytaus TIC

ALYTAUS RAJONAS

Renginio data: rugsėjo 13 d.
Laikas: 12 val.
Vieta: Alytaus rajonas (Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose).
Numatomas renginys: viktorina, kurios metu aktualizuojami Alytaus regiono kultūros paveldo objektai tvarumo kontekste.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: įvairūs Alytaus rajono kultūros paveldo objektai neišskiriant vieno, aktualizuojant saugojimo procesą ir svarbą, bet nesusikoncentruojant ties vienu objektu.
Renginio organizatoriai: Alytaus rajono savivaldybės administracija, Dalia Kitavičienė(8 611) 30 259, Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Renginio data: rugsėjo 14 d.
Laikas: 12.30 val.
Vieta: Butrimonys, Alytaus rajonas. Centrinė miestelio aikštė.
Numatomas renginys: Aktyvus, žaismingas orientacinių varžybų principu paremtas žaidimas „Susiorientuokim kultūringai!“. Dalyvių komandos (po 3 asmenis ne jaunesnius nei 16 metų) turės rasti miestelyje paslėptas 10 nuorodų – užduočių, jas atlikti, gauti dėlionės dalį. Nuorodos ir užduotys bus susiję su paveldo objektais, tvarumu ir kultūringumu plačiąja prasme. Bus skelbiami laimėtojai.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: įvairūs Alytaus rajono kultūros paveldo objektai neišskiriant vieno, aktualizuojant ir lankant Butrimonių paveldo objektus, tačiau pagrindiniu laikant (17074) Butrimonių miestelio istorinį centrą.
Renginio organizatoriai: Alytaus rajono savivaldybės administracija Dalia Kitavičienė (8 611 30259), Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras, Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Alytaus r. Butrimonių gimnazija.

Renginio data: rugsėjo 15 d.
Laikas: 13 val.
Vieta: Kančėnų kaimas, Alytaus rajonas.
Numatomas renginys: Piknikas Onės Baliukonės sodybvietėje. Renginio metu bus aktualizuojamas tvarumas kultūros paveldo kontekste, nesiejant to su vienu saugomu objektu, o priešingai – aktualizuojant ne vieną kažkurį objektą, o procesą. Bus siekiama bendrystės tarp labai skirtingų dalykų: poezijos, sveikatos išsaugojimo, kūrybinio proceso ir kultūros paveldo. Edukaciją ves Sigutė Ach.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: įvairūs Alytaus rajono kultūros paveldo objektai neišskiriant vieno.
Renginio organizatoriai: Alytaus rajono savivaldybės administracija Dalia Kitavičienė (8 611 30259), Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras, Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Alytaus rajono savivaldybės visauomenės sveikatos biuras, Kančėnų kaimo bendruomenė.

DRUSKININKAI

Renginio data: rugsėjo 11 d.
Laikas: 14 val.
Vieta: kalvystės studija „Malūno kalvė“, Leipalingio pl. 44A, Leipalingio k., Druskininkų savivaldybė.
Numatomas renginys: pažintinė ekskursija „Pirmyn į praeitį“. Malūno kalvė – unikali vieta, kurioje eksponuojamos Lietuvos ir užsienio kalvių metalo skulptūros, senieji kalvystės ir buities – taikomojo metalo įrankiai bei įrenginiai, įvairūs ūkio padargai. Veikiančiame vandens malūne atkurta senovinė metalo apdirbimo įranga. Vieni unikaliausių eksponatų – kalviškosios kryždirbystės, įtrauktos į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, dirbinių („saulučių“) kolekcija. Pažintinės ekskursijos metu lankytojai sužinos Lietuvos kalvystės ir metalo gavybos istoriją, susipažins su metalo dirbinių ekspozicija.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje, pripažinta unikalia žmonijos nematerialaus kultūros paveldo vertybe.
Organizatorius ir daugiau informacijos: kalvystės studija „Malūno kalvė“, Ingrida Griniūtė, tel. (8 616) 36915, el. p. ingrida.grin@gmail.com.

 LAZDIJŲ RAJONAS

Renginio data: Rugsėjo 15 d.
Laikas: 10 val.
Vieta: Lazdijų Viešoji biblioteka, Seinų g. 1, Lazdijai.
Numatomas renginys: Edukacinė veikla „Taškavimas dzūkiškų tautinių juostų raštų motyvais“.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai:  bendrąja prasme aktualizuojamas etnokultūrinis Dzūkijos nematerialusis paveldas, jo raiška per ornamentą.
Renginio organizatoriai: Lazdijų Viešoji biblioteka, vyresn. bibliografė Gita Lukoševičienė, tel. (8 612) 08779, el. p. gita.lukoseviciene@rsvb.lt.

Renginio data: Rugsėjo 16 d.
Laikas: 12 val.
Vieta: Lazdijų krašto muziejaus Motiejaus Gustaičio memorialinis namas, Seinų g. 31, Lazdijai.
Numatomas renginys: renginys-edukacija „Kultūrinės ir istorinės atminties išsaugojimas Motiejaus Gustaičio memorialiniame name“, skirtas Europos paveldo dienoms.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Poeto Motiejaus Gustaičio namas (16998).
Renginio organizatoriai: Lazdijų krašto muziejaus muziejininkė Katryna Kasparavičienė, tel.: +370 (633) 30628, el. p. katryna.kasparaviciene@lazdijumuziejus.lt.

VARĖNOS RAJONAS

Renginio data: Rugsėjo 16 d.
Laikas: nuo 10 iki 15 val.
Vieta: Musteikos kaimas, Varėnos rajonas.
Numatomas renginys: pažintis su Musteikos kaimu sudaryta iš dviejų dalių.
Pirma dalis: pasivaikščiojimo po Musteiką metu pasakojama kaimo istorija, pristatoma architektūra, senųjų musteikiškių gyvenimo būdas, verslai ir amatai, svarbiausi ir skaudžiausi kaimą palietę istoriniai įvykiai. Taip pat kaimo padėties išskirtinumas ir uždarumas, turėjęs didelę įtaką pasaulėžiūros susiformavimui.
Antra dalis: artimesnė pažintis su vienu iš seniausių verslų – drevine bitininkyste, kuri vyktų Drevinės bitininkystės bityne. Trumpai pasakojama šio verslo istorija, svarba ir pereinama prie edukacinio užsiėmimo – geinio pynimo. Geinis – pagrindinė drevininko darbo priemonė, naudota pasiekti medžiuose esančias bites. Renginys baigiamas drevinio medaus skanavimu.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Musteikos etnoarchitektūrinis kaimas (10338).
Renginio organizatoriai: Varėnos raj. sav. Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Saulius Korocejus, el. p. saulius.korocejus@varena.lt,, Dzūkijos nacionalinio parko istorikė – etnografė Virginija Pugačiauskienė, el. p. v.pugaciauskiene@dzukijosparkas.lt.