Marijampolės regionas

MARIJAMPOLĖS MIESTAS

Renginio data: Rugsėjo 9 d.
Laikas: 13 val.
Vieta: P. Butlerienės g. 5, Marijampolė.
Numatomas renginys: konferencija „Laikui atsparūs Kvietiškio dvaro grūdų magazino mūrai” Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre. Visoje Kvietiškio dvarvietės pastatų komplekse išsiskiria 19 a. vidurio ūkinis pastatas, vadinamas grūdų magazina . Jis laukia savo eilės, kai įgijus tikrąjį šeimininką, prasidės tyrinėjimų, restauravimo ir pritaikymo šiandieninėms reikmėms darbai. Todėl Europos paveldų dienų tema „Tvarus paveldas“, atrodo, specialiai pritaikyta šio pastato ir Kvietiškio dvarvietės atgimimui. Konferencijoje bus aptartos pastato aktualumo sritys: tvarumas, tvirtumas, ilgaamžiškumas, kurios skatina ieškoti būdų, kaip parodyti ir išryškinti šio pastato istorinę vertę ir pritaikymą šių dienų reikmėms. Teorinė konferencijos dalis bus papildyta Meno mokyklos moksleivių piešinių ir Kvietiškio dvarvietės nuotraukų paroda.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Marijampolės Kvietiškio dvaro grūdų sandėlis (grūdų magazinas 36740), Marijampolės sinagoga (12974).
Renginio organizatoriai: Marijampolės kultūros klubas „Aistuva”, pirmininkė Vida Mickuvienė tel. (8 656) 19882, el. p.  vidamickus@yahoo.com, Marijampolės savivaldybės administracija, Jūratė Leškevičienė, tel. (8 343) 90034.

Renginio data: Rugsėjo 12 d.
Laikas: 12 val.
Vieta: Vytauto g. 22, Marijampolė.
Numatomas renginys: protmūšis-viktorina jaunimui „Tvarus paveldas“, kurio metu aktualizuojami Sūduvos regiono kultūros paveldo objektai, aktuali informacija apie nekilnojamųjų istorinio paveldo vertybių restauraciją. Taip pat užsiėmimo metu suteikiama žinių apie senų objektų išsaugojimo ir atkūrimo technikas, pateikiami įdomūs faktai apie Sūduvos regione rastus artefaktus ir jų atkūrimą, saugojimą, istorinės atminties puoselėjimą tvarumo kontekste.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Sūduvos regiono kultūros paveldas.
Renginio organizatoriai: Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Jūratė Pajaujienė, (8 651) 35245, el. p. j.pajaujiene@marvb.lt, Marijampolės savivaldybės administracija, Jūratė Leškevičienė, tel. (8 343) 90034.

Renginio data: Rugsėjo 13 d.
Laikas: 16 val.
Vieta: Vytauto g. 47, Marijampolė.
Numatomas renginys: tikimės atgaivinti tarpukariu puoselėtas  Marijampolės seminarijos direktoriaus F. Treigio tvarumo idėjas, kuomet seminarijos studentai buvo mokomi patys sodinti obelis, jas genėti. Direktorius kolekcionavo retas augalų rūšis, mokė studentus jas pažinti bei prižiūrėti. Pristatomi 3 laikotarpių (carinės Rusijos, tarpukario, karo) architektūros paveldo objektai. Istorija pasakojama per Marijampolės seminarijos direktoriaus F. Treigio asmenybę: sumanus matematikas, vedęs prancūzę, sugebėjo sukurti vakarietiškos kultūros sodą – parką. Bus pasakojamos istorijos apie šios asmenybės įgyvendintus projektus, kurių dėka mokytojų seminarija XX a. ketvirtajame dešimtmetyje tampa patraukliausia miesto vieta. Tuo metu tai buvo pavyzdingiausiai besitvarkanti seminarija Lietuvoje. Pasakojimus papildys pastatų istorinės nuotraukos, sodo – parko projektai, surinkta istorinės medžiagos ekspozicija.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Marijampolės mokytojų seminarijos Mažieji rūmai (23244) Marijampolės mokytojų seminarijos ūkinis pastatas (23246) Marijampolės mokytojų seminarijos Didieji rūmai (u. k. 23245) Marijampolės mokytojų seminarijos parko fragmentai (23247).
Renginio organizatoriai: Marijampolės meno mokykla, Kristina Strolienė, tel. (8 685) 11950, daile@marijampolemm.lt., Marijampolės savivaldybės administracija, Jūratė Leškevičienė, tel. (8 343) 90034. Istorijų pasakotojai: Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto lektorius Kazys Balickas, Gediminas Kuncaitis, Aleksas Bartkus.

Renginio data: Rugsėjo 14 d.
Laikas: 17 val.
Vieta: Vaičaičio g. 16 ir Vytauto g. 31, Marijampolė.
Numatomas renginys: Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus rūsyje (adresu Vytauto g. 31) trumpas supažindinimas su tvarkybos darbais ir pastato istorija (kalbės tyrinėjimo ir projektavimo darbus atlikę specialistai, UAB “Vidara” statybos direktorius ir/ar Kraštotyros muziejaus atstovas). Ėjimas iki Bulotų namo adresu Vaičaičio g. 16 (10 min. pokalbis), apėjimas aplink pastatą, parodymas dailylenčių, laiptų, nugriauto pastato vieta ir pan.
Pastato palėpėje pristatymas:
-Architektas G. Vieversys ir/arba architektė D. Laurinaitienė kalbės apie projektavimo ir tyrinėjimo procesą.
-Rangovo vykdžiusio darbus UAB “Vidara” atstovas trumpai pristatys įmonę ir jos veiklą;
-Statybos direktorius rodys įvykdytų objektų vaizdus ir pasakos apie tvarkybos darbų procesą, patirtis tvariai atkuriant kultūros paveldo objektus.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Teisininko, visuomenės veikėjo Andriaus Bulotos sodybos namas (16913), Marijampolės administracinių pastatų komplekso Pietų pastato rūsys (2455).
Renginio organizatoriai: UAB ,,Vidara’’ Karolis tel. (8 650) 34668, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus, VšĮ “Marijampolės telekinas”, Marijampolės savivaldybės administracija, Jūratė Leškevičienė, tel. (8 343) 90034.

Renginio data: Rugsėjo 15 d.
Laikas: 15 val.
Vieta: Vytauto g. 47, Marijampolė.
Numatomas renginys: Restauratorius Vytautas Norkūnas moksleiviams pristatys restauracijos amato subtilybes, parodys, kaip buvo įgyvendinami Lietuvos kariuomenės leitenanto Antano Matulaičio ir mokytojo, visuomenės veikėjo Jurgio Steponaičio kapus (u.k. 42074) žyminčio paminklo  restauracijos darbai Marijampolėje.
Aktualizuojamas kultūros paveldo objektas: Marijampolės mokytojų seminarijos Mažieji rūmai (23244) ir paminklas Senosiose kapinėse.
Renginio organizatoriai, bendraorganizatoriai: Marijampolės meno mokykla, Kristina,  tel. (8 685) 11950 ir restauratorius Vytautas Norkūnas tel. (8 600) 66050, Marijampolės savivaldybės administracija, Jūratė Leškevičienė, tel. (8 343) 90034.

Renginio data: Rugsėjo 17 d.
Laikas: 12 val.
Vieta: Vytauto g. 22, Marijampolė.
Numatomas renginys: protmūšis-viktorina šeimoms „Tvarus paveldas“, kurio metu aktualizuojami Sūduvos regiono kultūros paveldo objektai, aktuali informacija apie nekilnojamųjų istorinio paveldo vertybių restauraciją. Taip pat užsiėmimo metu suteikiama žinių apie senų objektų išsaugojimo ir atkūrimo technikas, pateikiami įdomūs faktai apie Sūduvos regione rastus artefaktus ir jų atkūrimą, saugojimą, istorinės atminties puoselėjimą tvarumo kontekste.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Sūduvos regiono kultūros paveldas.
Renginio oranizatoriai: Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Jūratė Pajaujienė, tel. (8 651) 35245, j.pajaujiene@marvb.lt, Marijampolės savivaldybės administracija, Jūratė Leškevičienė, tel. (8 343) 90034.

KALVARIJOS MIESTAS

Renginio data: Rugsėjo 9 d.
Laikas: 12 val.
Vieta: Dariaus ir Girėno g. 45B, Kalvarija.
Numatomas renginys: lankytojai bus supažindinti su Kalvarijos miesto paveldu.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kalvarijos miesto istorinė dalis (17087).
Renginio organizatoriai: Kalvarijos savivaldybės administracija, Laisvės g. 2, Kalvarija, tel. (8 343) 60611.

Renginio data: Rugsėjo 9 d.
Laikas: 12 val.
Vieta: Laisvės g. 2, Kalvarija.
Numatomas renginys: parodos atidarymas, kurioje vaizduojami Kalvarijos miesto kultūros paveldo objektai (fotografijos, grafikos ir keramikos darbai) bei ekskursija mieste.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Arklių pašto stoties kompleksas (23563), Sinagogų kompleksas (26372), Kalvarijos senamiestis (17087) ir kiti objektai.
Renginio organizatoriai: Kalvarijos krašto muziejus/Informacijos centras (Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka).

 KAZLŲ RŪDA

Renginio data: Rugsėjo 9 d. – 18 d.
Vieta: on-line ir Antanavo parke bei koplyčioje (Kazlų Rūdos sav.).
Numatomas renginys: on-line viktorina “Antanavas istorijos vingiuose” (rugsėjo 9 d. – 16 d.), Viktorinos laimėtojų apdovanojimas, koplyčios rūsyje edukacinė programa ,,Antanavo dvaro paslaptys” – rugsėjo 18 d., esant geram orui – piknikas Antanavo dvaro parke.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Antanavo dvaro sodybos fragmentai (331), Antanavo dvaro sodybos fragmentų parkas (36510), Antanavo dvaro sodybos koplyčia (1366).
Renginio organizatoriai: Antanavo bendruomenė, Antanavo senjorų klubas “Šešupė”, Antanavo kultūros namai ir Antanavo biblioteka.

 ŠAKIŲ RAJONAS

Renginio data: Rugsėjo 10 d.
Laikas: 10 val.
Vieta: Kidulių dvaro sodyba, Šakių rajonas.
Numatomas renginys: Fotosesijos medžiuose. „Grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus  pomėgiai ir pramogos, jei jis gyventų XXI a.“
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kidulių dvaro sodyba (1611).
Renginio organizatoriai: Šakių kultūros centras, Irma Svetlauskienė, tel. (8 682) 90625, Inga Navlickienė, tel. (8 604) 15444.

Renginio data: Rugsėjo 10 d.
Laikas: 13 val.
Vieta: Kidulių dvaro sodyba, Šakių rajonas.
Numatomas renginys: Kultūros paveldo tvarumas ir ilgaamžiškumas perduodamas užsiimant netgi sportine veikla, šiuo atveju futbolo žaidimu. Kidulių dvaro sodyba atveria plačiai duris šeimoms pažaisti futbolą Lietuvos dvarvietėje bei pažinti vietos istoriją, pastatų architektūrą, pasimėgauti gražia dvaro aplinka. Norint dalyvauti renginio sportinėje veikloje būtina užsiregistruoti iš anksto (Martynas Karpavičius).
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kidulių dvaro sodyba (1611).
Renginio organizatoriai: Kultūros paveldo departamento Alytaus-Marijampolės TS vyr. specialistė Jurgita Pelenė (8 686) 48493.
Bendraorganizatoriai: Šakių kultūros centro Kidulių laisvalaikio salė, Milda Prusaitytė, tel. (8 601) 95938; futbolo entuziastas Martynas Karpavičius, tel. (8 653) 10616; Lietuvos masinio futbolo asociacija, futbolo entuziastas Algirdas Kvalkauskas, Kidulių biblioteka.

Renginio data: Rugsėjo 16 – 18 d.
Laikas: visą dieną.
Vieta: Gelgaudiškio dvaro sodyba (Šakių r. sav.).
Numatomas renginys: Gelgaudiškio dvaro diena. Lankymui atveriama Gelgaudiškio dvaro sodyba.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Gelgaudiškio dvaro sodyba (1013).
Renginio organizatoriai: Šakių kultūros centras, Diana Šležienė, tel. (8 610) 67462.

VILKAVIŠKIO RAJONAS

Renginio data: Rugsėjo 9 d.
Laikas: 17 val.
Vieta: Paežeriai, Vilkaviškio rajono savivaldybė.
Numatomas renginys: praktinė paskaita apie Paežerių dvaro sodybos pastatų išskirtinumą, paveldosauginę bei meninę vertę. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas Rolandas Janulis pristatys pranešimą ,,Plytų mūro tvarkybos darbų technologijos: Paežerių dvaro sodybos kiaulidės pastato atvejis’’. Humanitarinių mokslų daktaras, architektūros istorikas Marius Daraškevičius pristatys Paežerių dvaro architektūrinę analizę ,,Kosmopolitinių idėjų lokalus pritaikymas: Paežerių dvaro atvejis. Bus parengta paroda apie anksčiau vykusius Paežerių dvaro sodybos pastatų – rūmų, ledainės, oficinos, bokšto – restauravimo darbus. Renginį užbaigsime programa ,,Tautos skrynios perlai’’, kurią pristatys dainininkės Dovilė Kazonaitė (sopranas), Ilona Pliavgo (sopranas) ir Aistė Bružaitė (kanklės).
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Paežerių dvaro sodyba (1029).
Renginio organizatoriai: Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus, direktorė Jurgita Morozaitė, tel. (8 686) 50491.

Renginio data: Rugsėjo 10 d.
Laikas: 12 val.
Vieta: Kybartai, Vilkaviškio rajonas.
Numatomas renginys: planuojama ekskursija po Kybartų miestą, supažindinant su kultūros paveldo objektais ir pristatant išlikusius senuosius miesto statinius, turinčius vertingųjų savybių požymių.
Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: pastatas (2143), pastatas (30638), mokykla (953), Kybartų Šv. Aleksandro Neviškio cerkvės pastatų kompleksas (33034), Kybartų geležinkelio stoties pirmasis statinių kompleksas (27471), kt. Kybartų senieji pastatai.
Renginio organizatoriai: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Daiva Ambrasaitė, tel. (8 342) 60077; Kybartų miesto bendruomenė, V. Katkevičius, tel. (8 612) 85242.