Titulinis

Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“

Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamą projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra.
 
 Projekto tikslas
 
Vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.
 
 Projekto trukmė
 2018 m. birželio 18–2021 m. birželio 30 d.
 
 Projekto vykdytojas
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
 
 Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)
  ES Europos regioninės plėtros fondas. Projekto vertė – 9 911 532 Eur.
 
 Projekto pristatymas
Projektas, kurio trukmė 36 mėnesiai, bus vykdomas kartu su partneriais – 24 atminties, kultūros ir švietimo įstaigomis. Lietuvos skaitmeninėje darbotvarkėje pažymima, kad Lietuvoje per mažai dėmesio skiriama suskaitmenintos kultūrinės medžiagos naudojimui. Tai aktualu ir Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos (toliau – VEPIS) saugomo bei per portalą epaveldas.lt prieinamo skaitmeninto kultūrinio turinio atveju.
 
Pagrindinė problema – nepakankamas VEPIS ir portalo epaveldas.lt išnaudojimas skaitmeninto kultūrinio paveldo sklaidai.
 
 Problema ir ją lemiantys veiksniai skirstomi į kelis blokus:
 VEPIS infrastruktūros problemos, trukdančios konsoliduotai teikti skaitmeninimo paslaugas;
 • skaitmeniniu kultūrinio paveldo turiniu grįstų el. paslaugų trūkumas;
 • ribotas kultūrinio paveldo turinio prieinamumas;
 • ribotos suskaitmeninto turinio panaudojimo švietimo ir pan. tikslams galimybės.
 
Projekto metu planuojamos veiklos:
 
 • modernizuoti VEPIS;
 • sukurti 9 naujas el. paslaugas;
 • parengti naują skaitmeninį turinį;
 • aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 edukacines elektronines priemones.
 
Numatomi projekto rezultatai:
Projekto rezultatas – sukurtos 9 naujos el. paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams aktualiais tikslais: 
 
 1. Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga;
 2. Skaitmeninio turinio valdymo paslauga;
 3. „Vieno langelio“ paslauga;
 4. Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga;
 5. Personalizuotų virtualių parodų paslauga;
 6. Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga;
 7. Muzikos iš natų grojimo paslauga;
 8. Žemėlapių pateikimo paslauga;
 9. Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.
 
Kiti projekto metu siekiami rezultatai:
 
 • efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška;
 • interaktyvesnis informacijos apie kultūros turinį pateikimas;
 • didesnė kultūrinio turinio sklaida;
 • gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas.
 
Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje – Eugenijus Stratilatovas, projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ vadovas, el. p. eugenijus.stratilatovas@lnb.lt
 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos interneto svetainėje informacija apie projektą skelbiama adresu https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/elektronines-paslaugos/visuomenes-poreikius-atitinkancios-virtualios-kulturines-erdves-vystymas
 
 
 
Tekstas parengtas pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skelbiamą informaciją

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas